• Nederland

  We hebben u doorgestuurd naar een vergelijkbare pagina op uw lokale site, waar u de lokale prijzen en aanbiedingen kunt bekijken en online producten kunt kopen.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Autodesk Global Field-promotie voor het tweede en derde kwartaal van 2020

Terms and conditions

ALGEMENE INFORMATIE

Dit is voor klanten een goed moment om hun permanente licentie te upgraden naar een abonnement, zodat ze kunnen profiteren van de abonnementsvoordelen. Abonnementen bieden niet alleen meer waarde en flexibiliteit dan permanente licenties, maar klanten kunnen ook tot 20%** besparen wanneer ze in aanmerking komende permanente licenties zonder onderhoudsplan inruilen voor een abonnement op de nieuwste Autodesk-branchecollecties of individuele producten, zoals AutoCAD® including specialized toolsets, AutoCAD LT®, Civil 3D®, Revit®, Inventor®, 3ds Max® en meer.

/* CODE TO ADD EXTRA QUESTION, FROM 31TH JULY - 1ST AUGUST */

Veelgestelde vragen

 1. Wat houdt de Autodesk Global Field-promotie (GFP) voor het tweede en derde kwartaal van 2020 om een licentie te upgraden naar een abonnement in?

  Klanten kunnen tot 20%** besparen op de adviesprijs van Autodesk voor branchecollecties en de meeste individuele producten bij aankoop van een in aanmerking komend 1-jarig of 3-jarig abonnement met toegang voor één of meerdere gebruikers en bij het inleveren van in aanmerking komende seats van releasejaar 1998 tot 2019 van permanente licenties zonder actief onderhoudsplan. Permanente licenties komen alleen voor deze aanbieding in aanmerking als eventuele onderhoudsplannen op of voor 30 april 2019 verlopen. Voor deze promotie moet elke bijbehorende permanente licentie die wordt ingeleverd vergezeld gaan van een geldig, in aanmerking komend serienummer.

  Serienummers moeten worden ingeleverd op: https://www.autodesk.com/tradeinpromo of via de lightbox voor het inleveren van serienummers op de betreffende pagina Autodesk.com/subscribe.

  Raadpleeg de Bijlage voor een volledige lijst met in aanmerking komende 'oude' en 'nieuwe' producten.

 2. Hoe werkt het bestelproces?

  1. Het invoeren van het serienummer van de permanente licentie moet plaatsvinden voordat u het product aanschaft. De eindklant, of de partner die optreedt namens de klant, voltooit de indiening op https://www.autodesk.com/tradeinpromo.
  2. De vereiste velden op deze site omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de naam van de klant, het in te dienen serienummer en het e-mailadres.
  3. Na de inleverprocedure worden het serienummer van de permanente licentie en alle bijbehorende seats in het Autodesk-systeem gemarkeerd als ongeldig of als niet in aanmerking komend voor inleveren voor andere aanbiedingen.
  4. Als een klant besluit om geen aankoop te doen of de aankoop annuleert, kan de indiening worden ingetrokken door contact op te nemen met Autodesk_CS@pmci.com.
  5. Autodesk houdt alle ingediende serienummers en geplaatste bestellingen in de gaten. In geval van een afwijking tussen een indiening en een bestelling, wordt er contact opgenomen met de indiener voor hulp bij het oplossen van het probleem.
  6. Behoudens punt 7 gaat de klant ermee akkoord dat Autodesk de licentie die hoort bij het ingediende serienummer of de ingediende serienummers stopzet. Daarnaast gaat de klant ermee akkoord dergelijke licenties niet langer te gebruiken.
  7. Als de klant het abonnement retourneert binnen de toegestane retourperiode zoals beschreven in de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden, kan de klant de permanente licentie weer in gebruik nemen. De teruggave zal worden beschouwd als de volledige afrekening van alle vorderingen.
 3. Wanneer is de aanbieding geldig?

  Deze aanbieding is geldig van 7 mei tot en met 25 oktober 2019 (beide data inbegrepen).

 4. Welke landen kunnen deelnemen?

  Deze aanbieding is geldig in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Montenegro, Servië en de verkoopregio's, het Midden-Oosten en Afrika (MEA) en het Middellandse-Zeegebied (MED). Opmerking: het schiereiland de Krim komt niet in aanmerking. Bepaalde producten en voorwaarden kunnen per regio verschillen.

 5. Welke termijnen kunnen klanten aanschaffen met korting?

  Klanten kunnen hun permanente licenties inleveren en korting ontvangen op een 1- OF 3-jarig abonnement.

 6. Is de korting geldig voor zowel abonnementen voor één als voor meerdere gebruikers?

  Ja. De aanbieding is geldig voor zowel abonnementen voor één gebruiker als voor meerdere gebruikers. Bovendien hoeft de implementatie van de ingeleverde licentie niet dezelfde te zijn als de implementatie van het aangeschafte abonnement. Een klant kan bijvoorbeeld een AutoCAD-serienummer voor één gebruiker inleveren en AutoCAD voor meerdere gebruikers of een ander in aanmerking komend product, inclusief collecties, aanschaffen.

 7. Is de korting geldig voor abonnementsverlengingen?

  Nee. De aanbieding is alleen geldig voor nieuwe abonnementen waarvoor permanente licenties (zonder onderhoudsplan) zijn ingeleverd zoals staat beschreven in deze veelgestelde vragen.

 8. Kan deze aanbieding met andere aanbiedingen worden gecombineerd?

  Nee. Tenzij anders wordt vermeld, kan deze aanbieding niet worden gecombineerd met andere kortingen, promoties of voordelen die door Autodesk worden aangeboden.

 9. Als een klant een Media & Entertainment Collection koopt als onderdeel van de GFP, komt deze dan in aanmerking voor de Media & Entertainment Collection met de Arnold-bundel?

  Ja, als een klant de M&E-collectie koopt als onderdeel van de GFP, kan de aanbieding worden gecombineerd met deze bundel. Een klant kan daarom in aanmerking komen om de M&E-collectie aan te schaffen tegen de GFP-prijs en bovendien 5 gratis abonnementen van Arnold krijgen. Houd er rekening mee dat de lengte van de abonnementstermijn van de Arnold-abonnementen moet overeenkomen met de lengte van de termijn van de M&E-collectie.

 10. Kan een klant extra territory rechten (ETR) aanvragen voor een abonnement dat ze via deze aanbieding hebben aangeschaft?

  Nee. Abonnementen die via deze aanbieding zijn aangeschaft, komen niet in aanmerking voor ETR.

 11. Biedt Autodesk ook het volledige kortingspercentage als de klant een bestaand abonnement uitbreidt?

  Ja, voor abonnementen met dezelfde termijn. Deze promotie biedt het volledige kortingspercentage**, zelfs als de klant de termijn gelijk wil laten lopen aan een bestaand abonnement, op voorwaarde dat de lengte van de termijnen overeenkomt (van een 1-jarig of 3-jarig abonnement naar een 1-jarig of 3-jarig abonnement).

 12. Moeten klanten verplicht hun bestaande permanente serienummer(s) inleveren?

  Ja. Als ze aanspraak willen maken op de korting, moeten klanten de in aanmerking komende serienummer(s) van de permanente licentie inleveren en mogen ze niet meer gebruikmaken van alle seats die aan die serienummers zijn gekoppeld. Zodra de inruilprocedure is voltooid, kunnen de serienummers niet meer worden ingeleverd of voor een tweede keer worden gebruikt om een promotiekorting te ontvangen.

 13. Kunnen klanten de permanente licentie blijven gebruiken nadat ze een één- of driejarig abonnement met korting hebben aangeschaft?

  Nee. Als onderdeel van de algemene voorwaarden van deze aanbieding gaat de klant ermee akkoord de in aanmerking komende permanente licentie in te leveren en het gebruik van alle seats die aan dat serienummer zijn gekoppeld, te staken. Houd er rekening mee dat klanten die hun aankoop annuleren of retourneren, contact moeten opnemen metAutodesk_CS@pmci.com zoals hierboven beschreven in vraag 2.4.

 14. Hoe weet een klant of een serienummer van een permanente licentie geldig is?

  Een licentie met bijbehorend serienummer is geldig als het een in aanmerking komende permanente productlicentie uit 1998 tot 2019 betreft, waaraan geen onderhoudsplan is gekoppeld (verlopen op of voor 30 april 2019) en die niet is ingeleverd voor een eerdere promotie. De licentie mag ook niet zijn gebruikt voor het upgraden van een permanente licentie, er mag geen onderhoudsplan aan gekoppeld zijn en de licentie mag niet zijn omgezet in een nieuwere permanente licentie. Licenties moeten van de commerciële versies zijn en ze moeten geregistreerd zijn. De indieningssite is niet bedoeld als bron om de geldigheid van serienummers te testen, maar geeft wel aan of een serienummer voor een eerdere aanbieding is ingeleverd en daarom nu niet meer geldig is.

  Het inleveren van een geldig serienummer is vereist voor naleving van de algemene voorwaarden van deze aanbieding.

  Opmerking: Klanten kunnen een Licentierapport aanvragen dat door Autodesk rechtstreeks aan de klant wordt geleverd. Hierin staan alle middelen van de klant, waaronder de in aanmerking komende middelen.

 15. Hoeveel abonnementen met korting mogen er per serienummer worden aangeschaft?

  Klanten mogen één nieuw 1- of 3-jarig abonnement aanschaffen per seat, tot 50 seats, die aan een in aanmerking komend en ingediend serienummer is gekoppeld.

 16. Wat gebeurt er als klanten multi-packs hebben of meerdere seats hebben voor één serienummer?

  De klant komt in aanmerking voor de aanschaf van één abonnement met korting voor elke seat, tot 50 seats, die aan een geldig serienummer is gekoppeld, maar hij of zij kan het serienummer slechts eenmaal gebruiken.

  Een voorbeeld: Een klant heeft een 5-pack van AutoCAD LT® 2015. Deze klant komt in aanmerking voor de korting op maximaal 5 nieuwe abonnementen. De klant ruilt echter alle 5 permanente licenties van AutoCAD LT® 2015 in, ongeacht het aantal nieuwe abonnementen dat hij of zij met korting aanschaft.

  Er zijn uitzonderingen mogelijk voor klanten die minder nieuwe abonnementen willen aanschaffen en die niet bereid zijn om alle licenties die aan het serienummer zijn gekoppeld, in te dienen (in dit voorbeeld willen ze bijvoorbeeld drie licenties indienen en twee permanente licenties houden). In die gevallen neemt u contact op met uw Autodesk-reseller voor ondersteuning.

 17. Is er een limiet voor het aantal seats dat per klant kan worden ingediend?

  Ja. Volgens de algemene voorwaarden van dit aanbod mogen klanten een totaal van 50 seats indienen. Voorbeeld: een klant mag 50 serienummers met één seat indienen, OF één serienummer met 50 seats OF een andere variatie die het totaal van 50 seats niet overschrijdt, behalve voor de AutoCAD LT-familie. Er bestaat geen limiet voor seats voor producten uit de AutoCAD LT-familie die worden ingeruild.

 18. Moeten klanten dezelfde producten kopen als de producten van de permanente licentie die wordt ingeleverd?

  Nee, klanten hoeven niet hetzelfde product te kopen. De bovenstaande beperkingen voor de seat en gebruik van de aanbieding zijn echter wel van toepassing.

  Raadpleeg Tabel 1 van de Bijlage om te bekijken welke producten in aanmerking komen voor deze aanbieding. Raadpleeg Tabel 2van de Bijlage om te bekijken welke producten in aanmerking komen voor inleveren.

  Licenties voor de Autodesk LT-familie kunnen uitsluitend worden ingeruild voor productlicenties voor de Autodesk LT-familie.

 19. Als een klant een multi-pack heeft of meerdere seats voor één serienummer heeft, moeten alle nieuwe abonnementen dan voor hetzelfde product zijn?

  Nee. Klanten kunnen alle in aanmerking komende producten aanschaffen die in de tabellen in de bijlage worden vermeld, volgens de vereisten en volgens het aantal licenties dat wordt ingeruild.

 20. In hoeverre verschilt de GFP-aanbieding voor het tweede kwartaal om een licentie te upgraden naar een abonnement van de aanbieding om over te stappen op een abonnement?

  De GFP-aanbieding voor het tweede kwartaal om een licentie te upgraden naar een abonnement is een tijdelijke mogelijkheid voor klanten om oude permanente licenties zonder actief onderhoudsplan (verlopen op of voor 30 april 2019) in te leveren en tot 20%** te besparen op in aanmerking komende nieuwe 1- of 3-jarige abonnementen op Autodesk-producten.

  De aanbieding om over te stappen op een abonnement is een doorlopende mogelijkheid voor klanten van wie het onderhoudsplan moet worden verlengd om over te stappen op een abonnement en zo voor de toekomst een speciale prijs veilig te stellen. Meer informatie is beschikbaar opwww.autodesk.nl/campaigns/maintenance-to-subscription

 21. Is de promotie verkrijgbaar in de Autodesk Store?

  Ja, in bepaalde Autodesk Stores. 1- en 3-jarige abonnementen op in aanmerking komende producten via deze aanbieding zijn online beschikbaar in bepaalde Autodesk Stores.Ga naar Autodesk.com om uw locatie te bevestigen.

BIJLAGE

Tabel 1

In de volgende lijst vindt u alle 'nieuwe' abonnementsproducten die in aanmerking komen. Klanten kunnen inleveren voor een 1-jarig OF 3-jarig abonnement en tot 20% korting op de adviesprijs ontvangen. Houd er rekening mee dat de in adviesprijs van een 3-jarig abonnement 10% korting is verwerkt ten opzichte van de prijs van een 1-jarig abonnement voor 3 jaar.

Tabel 2

In de volgende lijst staan de in aanmerking komende 'oude' permanente licenties.

In aanmerking komende 'oude' permanente licenties voor 1998 tot 2019* zonder actief onderhoudsplan (verlopen op of voor 30 april 2019)
Ontwerp - algemeen AutoCAD® / AutoCAD® for Mac
AutoCAD® Design Suite (Standard, Premium, or Ultimate)
AEC Advance Steel Premium/ Advance Steel AutoCAD® Bundle/ Advance Concrete
AutoCAD® Architecture / Architectural Desktop
AutoCAD® LT Civil Suite
AutoCAD® Map3D
AutoCAD® MEP
AutoCAD® P&ID
AutoCAD® Plant 3D
Building Design Suite (Standard, Premium, or Ultimate)
CAiCE Visual Construction/Roads/Survey/Survey and Roads
Civil 3D®
Fabrication Products
Infrastructure Design Suite (Standard, Premium, or Ultimate)
InfraWorks™/ Infrastructure Modeler
Navisworks® Manage
Plant Design Suite (Standard, Premium, or Ultimate)
Revit® Architecture/ Revit® MEP/ Revit® Structure
Revit®
Robot™ Structural Analysis Professional
ANIM 3ds Max®
3ds Max® Design
3ds Max® Entertainment Creation Suite Standard
Entertainment Creation Suite Ultimate
Maya®
Maya® Entertainment Creation Suite Standard
Maya® LT*
Maya® Unlimited/Complete
MotionBuilder
MFG Alias Design
AutoCAD® Electrical
AutoCAD® Mechanical
CFD Design Study Environment
CFD (Basic, Advanced, Motion)
Factory Design Suite (Standard, Premium, or Ultimate)
HSMWorks Premium/Professional
Inventor® HSM, Inventor HSM Professional
Inventor®/ Inventor® Engineer-to-Order/ Inventor® Professional/ Inventor® Publisher
Moldflow Adviser (Standard, Premium, Ultimate)
Moldflow Design
Moldflow Insight (Standard, Premium, Ultimate)
Moldflow Synergy
Nastran
Nastran In-CAD
Product Design Suite (Standard, Premium, or Ultimate)
Showcase®
Simulation Mechanical
Vault Office
Vault Professional
Vault Workgroup
LT-familie AutoCAD® LT / AutoCAD® LT for Mac*
Inventor LT™
AutoCAD Inventor LT™ Suite
Revit LT™
AutoCAD Revit LT™ Suite
Delcam ArtCAM®, Standard, Premium, Ultimate
FeatureCAM® Standard, Premium, Ultimate
PowerInspect® Standard, Premium, Ultimate
PowerMill® Standard, Premium, Ultimate
PowerShape® Standard, Premium, Ultimate