Stado Success Stories

Stado ontwikkelt appartementencomplexen met Autodesk Building Design Suite

Ook solo virtueel bouwen levert voordeel op

De appartementencomplexen die de Vlaamse projectontwikkelaar Stado ontwikkelt, worden steeds omvattender. Zo omvattend en complex, dat ze in 2D niet meer te bevatten zijn, vindt Stado-eigenaar Rik Stam. Daarom schafte hij vier jaar geleden Autodesk Revit aan en in 2011 zelfs de complete Building Design Suite. De partners van Stado werken nog nauwelijks in 3D, maar ook solo virtueel bouwen levert veel voordeel op.

“Ik geloof erin dat deze moderne manier van virtueel werken ons in staat stelt te groeien in deze moeilijke tijden voor de bouw”, zegt Stam. “Het is de enige manier om kostenefficiënt een gebouw te maken dat aan alle wensen en eisen van deze tijd voldoet. Dan doel ik bijvoorbeeld op regelgeving rondom energiegebruik en toegankelijkheid voor minder validen.”
Stado ontwikkelt appartementencomplexen van A tot Z; van de grondaankoop tot de verkoop van de individuele appartementen. Dit gebeurt in samenwerking met veelal vaste partners die allemaal hun eigen expertise of vakmanschap aandragen. Het initiëren en coördineren van een project en het samenbrengen en ontsluiten van alle informatie ligt bij Stado.
Vier jaar geleden besloot Stam hiervoor te investeren in 3D-software. De industrieel ingenieur verdiepte zich in de verschillende beschikbare pakketten en koos al snel voor Autodesk Revit Architecture. Stam: “Dat was het meest complete pakket voor BIM. Ook het feit dat Autodesk lokale dealers en opleidingsmogelijkheden heeft, speelde mee, evenals de beschikbaarheid van Localiser, een basisbibliotheek met producten die in België veel gebruikt worden.” Bovendien had Stam veel vertrouwen in de betrouwbaarheid en service van een groot bedrijf als Autodesk.

Nieuwe manier van werken
Het kostte Stam anderhalf jaar om Revit Architecture volledig in de vingers te krijgen. Allereerst volgde hij een 5-daagse basiscursus bij reseller Greenock. Na een jaar begon de projectontwikkelaar aan vervolgcursussen om de uitgebreide features als rendering, fasering, detaillering onder de knie te krijgen. Tegenwoordig kruipt Stam nog steeds één keer per jaar in de schoolbanken om met een ‘update-cursus’ op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Stam: “Het kostte aardig wat tijd om Revit onder de knie te krijgen, omdat het een heel nieuwe manier van werken vereist. Bovendien is Revit, dat in de VS ontwikkeld is, nog steeds behoorlijk geënt op de Amerikaanse situatie, die op veel vlakken niet precies overeenkomt met die in de Benelux. Gelukkig doen Autodesk en partijen als Greenock er veel aan om dat te verbeteren, bijvoorbeeld door steeds meer bibliotheken aan te leggen met specifiek Belgische en Nederlandse objecten.”

Gaandeweg raakte Stam ook geïnteresseerd in Revit MEP, om installaties gedetailleerder in te kunnen tekenen en meer aspecten door te kunnen rekenen. Toen dit pakket in 2011 in de Building Design Suite 2012 werd opgenomen, schafte Stado de complete suite aan.
In de praktijk werkt Stado tot nu toe volgens ‘little BIM’, wat betekent dat hij het model niet deelt met externe partijen. Simpelweg omdat zijn partners nog niet in 3D modelleren. Stam: “Ik probeer ze wel zover te krijgen. Mijn huisarchitect is zelfs wel jaloers op me omdat ik met Revit werk, maar hij heeft zelf nog niet de tijd gevonden om over te stappen.” Dit betekent voor Stam dat hij eigenhandig de informatie van onderaannemers toevoegt aan zijn BIM-model en dat hij de Revit-bestanden exporteert naar het door Autodesk ontwikkelde dwg-formaat, waar zijn partners weer mee kunnen werken.

Winst in alle fases
Deze werkwijze lijkt misschien wat omslachtig, maar levert toch in alle fases van de ontwikkeling van een project voordelen op, van de eerste adviesaanvraag bij de overheid tot de oplevering. Zo kan Stado richting overheid, investeerders en kopers veel beter duidelijk maken wat de plannen zijn. Voor kopers gaat het dan met name om visualisaties. “Ik kan ze precies laten zien hoe hun woning eruit komt te zien, bijvoorbeeld door er meubilair in de door hen gewenste kleur en formaat in te zetten”, zegt Stam. Voor investeerders gaat het naast visualisatie ook om kostenramingen. Stam: “In Revit kan ik alles tot in detail doorrekenen. Dit betekent dat ik in een vroeg stadium al een gedetailleerde kostenraming kan geven.”

In de ontwikkelfase boekt Stado misschien wel de grootste winst. Stam zegt: “Complexe zaken worden inzichtelijk gemaakt, waardoor ik alle informatie in handen heb om alle parameters op de juiste manier in het eindontwerp te verwerken. Problemen die eerder pas op de bouwplaats tevoorschijn kwamen en dan veel vertraging en kosten opleverden, komen nu al in het virtuele bouwwerk aan het licht.” Daarnaast is Stam er erg enthousiast over dat hij onderaannemers veel gerichter kan aansturen: “Ze weten precies waar en wanneer welk onderdeel moet komen en komen geen verrassingen tegen. Hierdoor kunnen ze veel efficiënter werken en hoeven ze in principe geen  foutmarges in te calculeren.” In de laatste fase, bij de oplevering, heeft Stam dankzij Revit de benodigde documentatie snel voor handen. Hij licht toe: “In België moet je bij oplevering een post-interventiedossier inleveren, een soort gebruikershandleiding. Dit dossier bevat onder andere de architectenplanning, de technische planning, vergunningen, leidingschema’s en keuringsrapporten. Omdat je al deze informatie bij je BIM-model bewaart, heb je het dossier in feite al klaar liggen.” 

Energiezuinig bouwen met MEP
Stam blijft nieuwe mogelijkheden van Revit ontdekken. Vooral in MEP wil hij zich verder verdiepen. “In 2020 moeten woningen volgens Europese regelgeving nagenoeg energieneutraal zijn”, zegt hij. “Dat lukt niet met isolatie alleen. Daarvoor heb je geavanceerde technieken nodig zoals warmterecuperatie. Die technieken en de bijbehorende installaties, buizen en kanalen nemen ruimte in, wat invloed heeft op  het ruimtelijke en structurele ontwerp. Om dat goed in kaart te kunnen brengen is MEP onmisbaar. Met dat pakket kun je ook meteen allerlei analyses maken op het gebied van energie en kun je bijvoorbeeld berekenen wat je warmteverlies of -winst is, of welke plek op een dak het meest geschikt is voor zonnepanelen.”

Om in de toekomst nog meer van BIM te kunnen profiteren, probeert Stam zijn partners te overtuigen ook de overstap naar Revit te maken. Daarnaast wil hij BIM naar de bouwplaats brengen. Nu neemt hij zijn eigen computer mee om ter plekke dingen in Revit te kunnen verduidelijken, maar liever nog zou Stam willen dat de uitvoerders zelf te allen tijde toegang hebben tot deze informatie. “Waarom zou ik onderaannemers aan het begin van een project niet allemaal een tablet cadeau doen, zodat ze daarop precies kunnen zien wat de bedoeling is?” zegt Stam. Hoe beter de informatievoorziening, hoe zelfstandiger onderaannemers kunnen opereren en hoe efficiënter Stado de projecten kan begeleiden. Stam: “Ik kan me een bouwproject zonder Revit niet meer voorstellen. Ik hoop dat voor al mijn partners binnenkort hetzelfde geldt.”

Customer Story STADO (pdf - 186KB)