Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Producten vergelijken

Revit LT vs. Revit

Ontdek de verschillen tussen Revit LT- en Revit-software.

U kunt de selectie van het standaardproduct in de vergelijking niet opheffen.

Selecteer een ander product om te vergelijken voordat u de selectie van dit product opheft.

U hebt het maximumaantal producten geselecteerd dat kan worden vergeleken. Hef de selectie van een product op voordat u een ander product selecteert om te vergelijken.

Producten

Voer sneller ontwerpiteraties uit en verminder herbewerkingen met een intelligent 3D-model

Creëer CAD-ontwerpen en -tekeningen en coördineer de workflow op desktop en mobiel

In het kort

  • Meer kostenbesparende en gestroomlijnde BIM-software
  • Voor architecten en ontwerpers
  • Ontwikkeld voor BIM
  • Voor bouwkundig ontwerp, MEP, bouwtechniek en de bouw
  • Uitgebreide cloud-functionaliteiten voor renderen en analyse

Pay-as-you-go voor de nieuwste desktopsoftware met lagere kosten vooraf, persoonlijke webondersteuning, gebruik van eerdere versies en toegang tot bepaalde cloud- en softwareservices. Meer informatie.

Jaarlijks    

Maandelijks    

Standalone-installatie

Netwerkimplementatie

Wanden, vliesgevels, vloeren, daken, plafonds en zuilen

Laadbare reeksonderdelen (deuren, vensters, enzovoort)

Ontwerpopties

Ruimten en gebieden

Locatiemodellering

Trappen en hellingen

Railings

Onderdelen

Assemblages

Bouwkundige wanden, vloerplaten

Bouwkundige funderingswand en geïsoleerd

Bouwkundige zuilen, balken en beugels

Hellende zuilen

Gebinten

Geavanceerde staalverbindingen voor Revit*

Wapening, wapeningsstaafmodellering

HVAC-kanaalsystemen

Werktuigbouwkundige apparatuur

Leidingen- en sanitairtechnische systemen

Fabricagedelen

Elektrische en belichtingssystemen

Groepen maken voor herhalende elementen

Family Editor-omgeving

In-place modellering (wanden alleen in Revit LT)    

Gevormde bewerkte vloeren en daken

Algemene parameters

Conceptuele massa’s, aanpasbare onderdelen

Schetslijnen

Schaduwen en omgevingsschaduwen

Bouwkundige diepteaanwijzingen

Verplaatste elementen

Realistische aanzichtstijlen

Orthografische en perspectiefaanzichten, walk-throughs

Vloeiende lijnen met anti-aliasing

Occlusieculling

Cloud-rendering

Fotorealistische materialen

Rendering in het product

Transfers

Raytracing (rendering in het tekengebied)

Gebiedsanalyse

Analytisch model

Structurele belastingen en grenscondities

Verwarmings- en koelbelastingen

Onderzoek naar massa's

Zonstudies    

2D-detaillijnen, 2D-detailonderdelen

Revisiebeheer

Maatvoering, labeling, annotatie en tekst

Fasering

Planningen, material takeoff

Ingesloten schema's

Paneelschema's, rapporten over buis- en leidingdrukverlies

Weergavefilters

Grafische zuilschema's

Interferentiecontrole, kopiëren/controleren

Werk delen (omgeving met meerdere gebruikers)

Gedeelde coördinaten in projecten

Revit Server

Open en werk met alle Revit-bestandstypen (RVT, RFA, RTE gemaakt in Revit of Revit LT)

Bestanden koppelen van andere Revit-toepassingen

Elementen in koppelingsbestanden markeren en plannen

Elementen van koppelingen kopiëren/plakken

De zichtbaarheid van gekoppelde modellen aanpassen

DWG™-, DXF-bestandsindeling, TrustedDWG-technologie

Afbeeldingen (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF)

IFC

DGN, SketchUp, DWF markup

Puntenwolken

DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx

Walk-throughs en afbeeldingen, FBX, NWC    

Rapporten, planningen over ruimten/gebieden

Zonstudies    

IFC

SAT, ADSK, gbXML, ODBC, Family Types

Application Programming Interface (API) SDK

API-invoegtoepassingen van derden

Macro's

Dynamo for Revit