Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Object-tool (verbeterd)

Door verbeteringen aan het selecteren en bewerken van objecten worden modelleren, animeren en andere taken efficiënter en creatiever.

De belangrijkste verbeteringen:

  • De tekenaar kan nu Working Pivot gebruiken zonder via "Pinning Working Pivot" naar het hiërarchische paneel te hoeven gaan.
  • Local Align is een nieuw methode voor het uitlijnen van assen, waarbij wordt geprobeerd elke as uit te lijnen voor een voorspelbaarder resultaat wanneer verschillende transformen op een geselecteerd subobject worden toegepast. U vindt deze nieuwe methode in de vervolgkeuzelijst Reference Coordinate System op de hoofdwerkbalk.
  • Eén enkele sneltoets opent een modus waarin u ieder sub-object kunt selecteren.
  • Ook kunt u met de Shift-toets puntsgewijze selecties maken. Als u elementen selecteert die niet aan elkaar grenzen, kunt u met behulp van een puntsgewijze selectie met een voorbeeldweergave precies zien wat u selecteert.
Object-tool: efficiëntere modelleer-, animeer- en rendering-tools