• Nederland

    We hebben u doorgestuurd naar een vergelijkbare pagina op uw lokale site, waar u de lokale prijzen en aanbiedingen kunt bekijken en online producten kunt kopen.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Versies vergelijken

AutoCAD Civil 3D 2018 versus 2017 en eerdere versies

AutoCAD Civil 3D 2018 bevat krachtige nieuwe tools voor het optimaliseren van ontwerpen, het verbeteren van de projectkwaliteit, het versnellen van ontwerpdetails en het stroomlijnen van de levering.

Selecteer maximaal drie producten om te vergelijken

U kunt de selectie van het standaardproduct in de vergelijking niet opheffen.

Selecteer een ander product om te vergelijken voordat u de selectie van dit product opheft.

U hebt het maximumaantal producten geselecteerd dat kan worden vergeleken. Hef de selectie van een product op voordat u een ander product selecteert om te vergelijken.

Online kaartgegevens

Drukleidinginhoud (verbeterd)

Maak functielijnen zonder een locatie te hoeven maken.

Functielijn van relatieve hoogte

Data shortcuts en referenties voor druknetwerken maken

Vault-projecten maken op elk niveau onder de werkmap

Vault-ondersteuning voor druknetwerken

Data shortcuts beheren om beschadigde shortcuts te herstellen en DWG™-objecten vervangen

Vault-projectobjecten weergeven die in submappen staan binnen het objecttype

Gegevensreferenties maken naar objecten die in verschillende Vault-projecten bestaan

Data shortcut voor doorgangen (DREF) (verbeterd)

Centraliseer het beheer en verbeter de toepassing van verplichte ontwerpstandaarden.

DREF-oppervlak in cache opslaan

U kunt submappen gebruiken om uw modelgegevens in te delen.

Meerdere DREF's toevoegen met slepen en neerzetten

Leidingen en civiele wegen uit InfraWorks 360 importeren

Profielgegevens exporteren naar InfraWorks 360

Bestanden en afhankelijke bestanden opslaan in A360

Gegevens exporteren naar KML- en KMZ-indelingen

Gegevensuitwisseling tussen AutoCAD Civil 3D en InfraWorks 360

IFC-bestanden (Industry Foundation Class) importeren en exporteren

Maakt door de gebruiker gemaakte eigenschappensetdefinities mogelijk.

Geïntegreerde rotonde-workflows met InfraWorks 360

Druknetwerken toevoegen aan planproductiebladen

Plan- en profielbladen genereren

Landmetingsquery's opslaan en openen in query builder voor landmeetkundig onderzoek

Querybestanden voor landmeetkundig onderzoek exporteren en importeren voor hergebruik

Puntenwolkobject

Contextafhankelijke gebruikersinterface puntenwolken

Ondersteuning voor puntenwolken die zijn verwerkt in ReCap (.rcs, .rcp)

Oppervlak maken van een puntenwolk

AutoCAD-volumen maken van TIN-oppervlakken

Vrije cirkelvormige kromme, vrije parabolische verticale kromme, aanvullende opties

Beperkingstypen van verticale krommen ontgrendelen en wijzigen

Vaste en zwevende profielentiteiten uitbreiden

Opties om te bepalen hoe de geometrie van het lay-outprofiel wordt verankerd

Volumen projecteren op profielaanzicht

Dynamische offsetprofielen

Verbonden uitlijningen

Traverse Editor

De doelen selecteren voor een doorgang op basis van xrefs

Doorgangsvolumen extraheren

3D-gebieden voor doorgangen in het takeoff-rapport met hoeveelheden

Bestaande doorgangsdoelen behouden bij het vervangen van een subassemblage

Opties voor doorgangsfrequentie voor gekromde delen van basislijnen en offsets

Opgeven dat sample-lijnen worden opgehoogd

Zichtsafstand controleren

Criteriabestanden nieuw ontwerp

Uitlijningen selecteren per laag voor gebruik als breedte en doelen

Rotondes uit InfraWorks 360 opnemen in AutoCAD Civil 3D

Gebruik de doorgang voor het ontwerpen van locatiekenmerken.

Vormen modelleren bij de binnen-/buitenhoeken van een ontwerp

Workflow voor extraheren van functielijnen voor doogangen

Automatiseert de koppeling van eigenschapsgegevens aan doorgangsvolumen

Hoeken opschonen voor doorgangen

Pay items toewijzen aan druknetwerkonderdelen in de lijst met onderdelen

Materiaallijsten en materialen voor sample-lijngroepen beheren

Doorsneden maken van geprojecteerde AutoCAD-volumen

Doorgesneden volumen maken van leidingnetwerken

De richting van doorsneden in doorsnedeaanzichten beheren

Offset van geometrie

Voorbeeld van doelparameters weergeven

AOR-instelling toepassen die beschikbaar is voor het toepassen van superverhoging of te koppelen helling

Parametertypen voor invoer/uitvoer voor het toepassen van superverhoging

Tabblad voor weergeven van hellingseffect op een spoorsubassemblage

Ondersteuning voor Loop Geometry

Druknetwerken maken van objecten

Meerdere druknetwerkonderdelen in planaanzicht bewerken door te schuiven of te verplaatsen

Meerdere druknetwerkonderdelen in profielaanzicht bewerken op basis van helling of verhoging

De instelling 3D-vlakkompas gebruiken om het kompasvlak te draaien

De rotatiegrip gebruiken om de drukfittingen en toebehoren (model) te draaien

Druknetwerken toevoegen aan doorsnedeaanzichten

Kruisende leidingen in profielaanzicht weergeven

Lijst met onderdelen voor druknetwerken op grootte sorteren

AutoCAD-volumen maken van drukleidingnetwerken

AutoCAD-volumen van leidingnetwerken maken

Opvangbassins voor uitsluitingen maken

Leidingmaten en -analyse

Druknetwerkleidingen, fittingen en tabellen met toebehoren toevoegen

Verschoven codelabels aanbrengen voor doorgangspunten

Objectreferentielabels kunnen worden gewijzigd in het palet Properties

Labelen van referentietekstobjecten kan worden geregeld in het palet Properties

Labels voor kruisende leidingen en drukleidingprofielaanzichten

Drukleidinglabels in doorsnedeaanzichten

Eigenschappensetgegevens aan labels toevoegen