Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Gegevenstoegang en -uitwisseling

Lees, schrijf en converteer gegevens binnen veelgebruikte indelingen. Gebruik lucht- en satellietbeelden en maak verbinding met webmapping en internetdiensten om gebruik te maken van openbaar beschikbare gegevens. Importeer en exporteer tussen GIS-, CAD- en andere indelingen voor GPS-landmeting, waaronder: ASCII; DWG; ESRI SHP-, E00- en Arc/Info-dekkingen; LandXML en GML; MapInfo MIF/MID en TAB; MicroStation DGN; Oracle; Ordnance Survey MasterMap (DNF) (GML2, alleen-lezen); SDF en SDTS (alleen-lezen); en Vector Product Format (VPF, alleen-lezen).

Puntenwolken

 • Krijg meer functionaliteit voor het gebruik en de visuele weergave van puntenwolkgegevens.
 • Maak objecten waarnaar wordt verwezen opnieuw of voeg aanvullende modellen in. 
 • Bevestig puntenwolken aan tekeningen als richtlijn voor het tekenen, wijzig het aanzicht of pas een kleurstijl toe om kenmerken te onderscheiden. 

Oppervlakken

 • Maak TIN-oppervlakken van puntenwolkbestanden gemaakt met ReCap.
 • Genereer oppervlakken van een of meer puntenwolken en selecteer specifieke gebieden binnen puntenwolken. 
 • Pas de standaardafstand tussen punten aan om het percentage punten te wijzigen dat in het oppervlak wordt opgenomen. 

Dialoogvenster Opvangbassin van oppervlak maken

 • Selecteer het oppervlak waarop u de geometrie van het opvangbassin wilt baseren en om stijlen en andere parameters te definiëren. 
 • Pas begrenzingen en stroompaden van uitgesloten bassins tijdens het maken aan bestaande bassins of nieuwe bassins aan.

Industry Foundation Classes (IFC)

 • IFC-bestandsindeling biedt interoperabiliteit tussen softwaretoepassingen. 
 • Exporteer tekeningen naar andere IFC-gecertificeerde toepassingen en importeer IFC-bestanden om bestanden in DWG™-indeling te maken en hiermee te werken. 
 • Exporteer tekeningen naar andere IFC-gecertificeerde toepassingen waarin anders geen DWG-bestand zou kunnen worden geopend. 
 • Importeer op dezelfde manier een IFC-bestand voor het maken van en werken met een DWG die oorspronkelijk is gemaakt in een andere indeling dan DWG.
Gegevens tussen indelingen voor GPS-landmeting lezen, schrijven en converteren