Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Vastleggen van de werkelijkheid

Maak puntenwolken met behulp van gegevens afkomstig uit LIDAR-scans (Light Detection and Ranging). Gebruik puntenwolken om informatie over puntenwolken te importeren en te visualiseren; bewerk puntgegevens op basis van LAS-classificeringen, RGB, hoogte en intensiteit; en gebruik gegevens om oppervlakken te creëren, landmetingen op locatie uit te voeren en digitaliseer bestaande kenmerken voor civieltechnische ontwerpprojecten. U kunt Civil 3D-oppervlakken maken van puntenwolkgegevens.

  • TIN-oppervlakken maken van puntenwolkbestanden gemaakt met ReCap-software voor het vastleggen van de werkelijkheid (Engels)
  • Oppervlakken genereren van een of meerdere puntenwolken
  • Specifieke gebieden in puntenwolken selecteren
  • Filteropties gebruiken om geaarde en niet-geaarde punten af te bakenen
Puntenwolktools gebruiken om GPS-landmetingsgegevens te importeren en te visualiseren