Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Oppervlakken maken op basis van puntenwolkgegevens

Maak TIN-oppervlakken van puntenwolkbestanden gemaakt met ReCap-software voor het vastleggen van de werkelijkheid en 3D-scansoftware (Engels). Genereer oppervlakken van een of meerdere puntenwolken. Selecteer specifieke gebieden in puntenwolken en gebruik filteropties om geaarde en niet-geaarde punten af te bakenen. Pas de standaardafstand tussen punten aan om het percentage punten te wijzigen dat in het oppervlak wordt opgenomen.