Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Algemene parameters

Neem ontwerpintentie op in een model door projectbrede parameters te gebruiken om parameters voor bematingen en elementvoorbeelden aan te sturen met de nieuwe functie Algemene parameters. Meet bematingen en bereken formules om bematingen en parameterwaarden in andere elementen in het project aan te sturen.

De functie Algemene parameters bestaat uit twee klassen: parameters aansturen voor het doorvoeren van de waarde in een element- of voorbeeldparameter. Een rapportageparameter kan een waarde halen uit een bemating en die waarde gebruiken in andere algemene parameters via wiskundige vergelijkingen.

Gebruik gelijkheidsbematingen om alle bematingen in de hand te houden, inclusief niet-aangrenzende bematingen. Koppel algemene parameters met een type-eigenschap voor een element en met voorbeeld- of typeprojectparameters.

Automatiseer de positionering van een element op basis van de grootte van een ander element. Gebruik Algemene parameters om formulaire relaties rechtstreeks in een model vast te leggen.

  • Wijs een algemene parameter toe aan een groep en verplaats en sorteer algemene parameters binnen de toegewezen groepen.
  • Filter een schema op algemene-parameterkoppeling om alle elementen te vinden die een algemene-parameterkoppeling hebben of waarin een koppeling ontbreekt.
  • Draag algemene parameters over tussen projecten.