Belangrijkste functies van Revit

De zich ontwikkelende functies en multidisciplinaire toolsets in Revit® kunnen elke professional in de architectuur, techniek en bouw helpen om optimaal te presteren als individu en in teams.

Parametrische componenten

Plaats wanden, deuren en ramen in een open, grafisch en parameterrijk systeem voor ontwerp en vormgeving.

Worksharing

Bewaar, synchroniseer, controleer en update werk in een centraal gedeeld model in de Revit-omgeving voor projectsamenwerking.

Planningen

Gebruik tabellen om projectgegevens beter vast te leggen, te filteren, te sorteren, weer te geven en te delen.

Interoperabiliteit

Revit importeert, exporteert en koppelt aan veelgebruikte BIM- en CAD-bestandsindelingen, waaronder IFC, 3DM, SKP en OBJ.

Annotatie

Communiceer de ontwerpintentie effectief met tools voor labelen, dimensioneren en illustreren in 2D en 3D.

Algemene parameters

Combineer ontwerpintentie met projectbrede parameters die werken met radius- en diameterbematingen en gelijkheidsbeperkingen.  

Tools en oplossingen voor ontwikkelaars

Breid de Revit-functionaliteit uit met Dynamo, API-toegang, oplossingen voor ontwikkelaars en BIM-inhoud in de Autodesk App Store.

Generatief ontwerp in Revit

Evalueer en vergelijk ontwerpalternatieven op schaal met Generatief ontwerp in Revit. Uitsluitend beschikbaar voor AEC Collection-abonnees.

Zichtbaarheidsinstellingen en vervangingen

De zichtbaarheid bepalen door bouwelementen te verbergen, te tonen en te markeren. Gebruik vervangingen om de weergave aan te passen. 

3D-massa's voor complexe vormgeving

Maak locatiespecifieke vorm-, profiel- en schetsstudies binnen de Revit-omgeving voor massa's en gebruik belastbare massafamilies om geometrie binnen een project te standaardiseren en te herhalen.

Standaard- en aangepaste familie-inhoud

Laad inhoud uit de Autodesk-cloud in een Revit-project of maak uw eigen bibliotheken met bouwcomponenten.

Aanpassing en personalisering

Pas de gebruikersinterface aan uw wensen aan met configureerbare sneltoetsen, linten en werkbalken. 

Versie-highlights: nieuw in Revit 2023

Ontdek de nieuwe 2023-functies.

NIEUW

Voorlopige elektrische belastingsanalyse

Elektrische ingenieurs en ontwerpers die in Revit werken, kunnen nu de pdf-, DWG™- of Revit-geometrie van een architect gebruiken om al vroeg in het ontwerpproces voorlopige belastingsberekeningen uit te voeren voordat elektrische apparatuur wordt gemodelleerd. (video: 2:05 min.)


NIEUW

Nieuwe workflow voor structurele analytische modellering

Krijg controle over analytische modellering. Koppel analytische modelelementen aan fysieke geometrie of automatiseer het maken van analytische elementen uit het fysieke model en zijn eigenschappen. Definieer hiërarchieën, toleranties en openingen voor vloeren en wanden en synchroniseer het analytische model met wijzigingen in het fysieke model terwijl het ontwerp zich ontwikkelt. (video: 2:09 min.)


ENHANCED

Verbeteringen in interoperabiliteit met FormIt Pro


Koppel FormIt AXM-bestanden in Revit, waardoor de vroege ontwerpinteroperabiliteit met FormIt Pro wordt verbeterd. Gebruik de functie 3D Sketch om een FormIt-sessie te starten vanuit Revit voor gekoppelde FormIt-bestanden. Benut de mogelijkheden voor vloeiende modellering van FormIt om de ontwerpintentie te definiëren en te herhalen, en voorbeeldwijzigingen te bekijken voordat u deze terugstuurt naar Revit. (video: 1:58 min.)


VERBETERD

Verbeteringen in Generatief ontwerp en Dynamo

Profiteer van flexibelere invoer, helderheid in methodebenaming, en consistentie over interfaces. (video: 2:20 min.)


Filter planningen op tekenbladen

Gebruik de optie voor het filteren op tekenblad om in een planning alleen de elementen en hun eigenschappen weer te geven die op een tekenblad verschijnen. Manipuleer aanzichten op het tekenblad om min of meer het model weer te geven en zie hoe het schema dynamisch wordt bijgewerkt. (video: 1:26 min.)


COMMUNITY-IDEE

Verplaatste elementen in 2D-aanzichten weergeven

Pas elementpositie in 2D-plattegrondaanzichten aan om duidelijkheid aan documentatiereeksen toe te voegen. (video: 52 sec.)


Release-hoogtepunten: nieuw in Revit 2022

Ontdek de nieuwe 2022-functies.

COMMUNITY-IDEE

Systeemeigen pdf-export

Deel bestanden eenvoudig met export en batchexport van Revit-aanzichten en -tekenbladen naar 2D-pdf-bestanden met door de gebruiker gedefinieerde naamgevingsregels. (video: 1:10 min.)


COMMUNITY-IDEE

Tekenbladen dupliceren

Versnel de documentatie met het dialoogvenster om tekenbladen te dupliceren en plaats titelblokken, details en weergaven op tekenbladen. (video: 1:27 min.)


VERBETERD

Verbeterde prestaties voor IFC

U kunt linken en exporteren naar IFC met de ODA-softwareontwikkelingsset (Open Design Alliance), waarmee de prestaties worden verbeterd.


VERBETERD

Verbeterde interoperabiliteit

Verbind het maken van formulieren met documentatie met de verbeterde Revit-interoperabiliteit voor tools als Rhino en FormIt Pro. (video: 1:20 min.)


Verbeterde documentatie-efficiëntie

Door verbeteringen in de tools voor planning en annotaties is het eenvoudiger om de ontwerpintentie vast te leggen en over te brengen. (video: 2:58 min.)


VERBETERD

Verbeterde modellering en detaillering van wapeningsstaven

Modelleer sneller, nauwkeuriger en preciezer wanneer u wapeningsstaafelementen plaatst en bewerkt. (video: 2:14 min.)


Multidisciplinaire toolsets in Revit

Bouwkundig ontwerp

Conceptuele ontwerptools

Laat vormen zien in de Revit-massaomgeving met vrije-vormtools voor profilering en massa’s en verfijn parametrisch de geometrie in de projectomgeving.


Analyses met Insight

EXCLUSIEF IN DE AEC COLLECTION
Gebruik geavanceerde simulatie-engines en gegevens over de gebouwkwaliteit geïntegreerd in Revit om onder andere daglicht, energie uit het hele gebouw, en verwarming en koeling te beoordelen.


Bouwkundige modellering

Voeg bouwkundige elementen toe aan het bouwkundige model, inclusief wanden, deuren en ramen, of definieer aangepaste componenten en families om te voldoen aan alle modelleringsbehoeften en detailniveaus.


Puntenwolktools

Gebruik scantools om bestaande en gebouwde omstandigheden vast te leggen en deze als puntenwolken in Revit te importeren.


3D-ontwerpvisualisatie

Onderzoek, valideer en communiceer ontwerpbeslissingen visueel. Revit rendert met hoge kwaliteit en precisie via de Autodesk Raytracer-renderingengine.


Trappen over meerdere verdiepingen

Maak en bewerk in een handomdraai gebouwen met meerdere verdiepingen door trappen op de verdiepingen in uw project te laten aansluiten.


Cloudrendering

Produceer fotorealistische visualisaties zonder dat u aan uw desktopcomputer bent gebonden of speciale renderinghardware hoeft te gebruiken.


Bouwtechniek en fabricage

NIEUW

Analytisch aangedreven modellering

Maak gebruik van nauwkeurige en veelzijdige tools voor bouwtechnische analyse om de ontwerpintentie te beoordelen en aan te passen aan de ontwikkeling van het BIM-model. Automatiseer de analytische weergave, voer meerdere analyses uit vanuit één BIM-model, plan gegevens voor documentatie en garandeer kwaliteitscontrole over het bouwtechnisch ontwerp. Nieuw in Revit 2023.


Uitwerking van wapening

Creëer 3D-wapeningsontwerpen voor ter plaatse gestorte en voorgegoten betonconstructies. Produceer documentatie van werktekeningen van wapening met planningen voor wapeningsstaven.


Staalconstructies modelleren

Modelleer verbindingen met meer details met diverse parametrische staalverbindingen in Revit of door zelf aangepaste staalverbindingen te maken.


Bi-directionele koppeling met analyseresultaten 

Integreer de analyseresultaten in het BIM-proces en hanteer een iteratieve ontwerpworkflow.


Dynamo voor bouwtechniek

Dynamo biedt bouwkundig ingenieurs, ontwerpers en detailontwerpers de tools om moeiteloos gebouwen te ontwerpen, en zelfs hun eigen ontwerptools te maken.


Koppeling met staalfabricage

De interoperabiliteit tussen Revit en Advance Steel draagt bij aan een naadloze BIM-workflow van staalontwerp tot fabricage.


MEP-techniek en fabricage

NIEUW

Voorlopige elektrische belastingsanalyse

Elektrische ingenieurs en ontwerpers die in Revit werken, kunnen nu de PDF-, DWG- of Revit-geometrie van een architect gebruiken om al vroeg in het ontwerpproces voorlopige belastingsberekeningen uit te voeren voordat elektrische apparatuur wordt gemodelleerd.


MEP Systems Analysis

Systems Analysis optimaliseert uw ontwerp en modellering van HVAC-systemen, zodat u op basis van gegevens ontwerpbeslissingen kunt nemen. 


HVAC: ontwerp en documentatie

Ontwerp complexe buis- en leidingsystemen die recht doen aan de ontwerpintentie en modelleer deze systemen op basis van content voor werktuigbouwkundig ontwerp.


Elektrische systemen: ontwerp en documentatie

Ontwerp, modelleer en documenteer elektrische systemen. Volg de elektrische belastingen in het volledige elektriciteitsnetwerk.


Sanitairtechniek: ontwerp en documentatie

Creëer sanitairtechnische systemen met hellende pijpen en richt leidingstelsels in volgens de ontwerp- en documentintentie.


Uitwerking van MEP-fabricage

Maak modellen in Revit die gereed zijn voor fabricage. U kunt nu MEP LOD 400-onderdelen modelleren en coördineren.


Integratie met Insight

Met Insight optimaliseert u de bouwprestaties door middel van centrale toegang tot prestatiegegevens en geavanceerde analyse-engines.


Conversieservice voor fabricage

Gebruik de tool Ontwerp naar fabricage om modelelementen op ontwerpniveau om te zetten naar elementen met een constructiedetailniveau.


Fabricagedocumentatie

Documenteer modellay-out effectiever. Documenteer, plan en label fabricage-elementen.


Bouw

Constructiemodellering

Verkrijg meer inzicht in constructies met behulp van ontwerpmodellen. U kunt wandlagen en betongietsels opsplitsen en manipuleren en werktekeningen vervaardigen voor fabricage.


Navisworks-interoperabiliteit

Open een Navisworks-coördinatiemodel direct in Revit om uw ontwerp te coördineren met het werk van teams die andere software gebruiken.


Importeer/exporteer 2D-tekenbladen

Importeer of exporteer AutoCAD-bestanden in Revit en bereid sets van tekenbladen voor om deze in de gewenste indeling naar producenten, onderaannemers of andere betrokkenen bij het project te exporteren.


Maakbaarheidsdetails

Verbeter ontwerpintentiemodellen met de details die bouwteams nodig hebben.


Tools voor computergestuurd ontwerp en ontwikkelaars

Generatief ontwerp

EXCLUSIEF IN DE AEC COLLECTION
Produceer snel ontwerpalternatieven op basis van doelen en beperkingen die u definieert. Uitsluitend beschikbaar voor AEC Collection-abonnees. (video: 2:46 min.)


Dynamo voor Revit

Automatiseer en optimaliseer de BIM-workflows met een open source grafische programmeerinterface die integraal onderdeel is van Revit.