Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Oplossingen voor Product Lifecycle Management

Wijzigingsbeheer

De enige constante is verandering. Beheer het beter met PLM.

Afbeelding ter beschikking gesteld door ASKA Corporation, Japan

Wat is wijzigingsbeheer?

Wijzigingsbeheer dwingt controle af over revisies van ontwerpen, artikelen en documenten tijdens de vele fasen van de levenscyclus van het product: van ontwikkeling en productie tot aan het einde van de levensduur. Product Lifecycle Management biedt workflows voor wijzigingsbeheer om afdelingen te helpen bij het efficiënt automatiseren en documenteren van revisies voor bedrijfsbrede zichtbaarheid en traceerbaarheid.

Neem de controle over wijzigingen met Product Lifecycle Management

Realtime, configureerbare wijzigingsworkflows

Configureer eenvoudig formele en snelle werkstroomprocessen om aan de behoeften van uw organisatie te voldoen. Teams kunnen de voortgang van een wijziging in realtime grafisch bekijken terwijl deze door elke workflowstatus gaat. Deze visuele, op samenwerking gerichte omgeving stelt u in staat om wijzigingen te definiëren, te beoordelen, goed te keuren en te implementeren in workflows als:

 • Standaard wijzigingsverzoeken en wijzigingsopdrachten voor engineering
 • Ontwerpbeoordelingen voor het volgen van corrigerende nabewerking en om een tijdige voltooiing van het project te garanderen
 • Documentatie van wijzigingsopdrachten om standaarden af te dwingen, en documentwijzigingen te distribueren en te beheren
 • Verzoeken om tijdelijke afwijkingen en ontheffingen
 • Probleemrapporten om bugs op te sporen, op fouten te testen en hoofdoorzaken op te sporen

Wijzigingsbeheer met traceerbaarheid

Alle wijzigingsverzoeken en -orders voor engineering en fabricage blijven volledig traceerbaar in een gecentraliseerd systeem. Elke geautoriseerde persoon binnen uw organisatie heeft toegang tot historische wijzigingsinformatie om na te gaan wie waarbij betrokken was en wanneer, welke items er zijn gewijzigd, evenals eventuele opmerkingen.

 • Beheer veranderingsprocessen op één locatie om losgekoppeld werk en verloren informatie te voorkomen
 • Voer systematisch controleerbare processen uit die plaatsing van een elektronische handtekening omvatten
 • Volg de naleving van voorschriften zoals RoHS, REACH en ISO 9000

Wijzigingsmeldingen en realtime ‘to-do'-lijst

Iedereen die betrokken is bij een specifieke fase van een veranderingsproces, wordt automatisch op de hoogte gebracht wanneer die fase is bereikt.

 • De vereiste actie van een persoon wordt beschreven in een ‘to-do’-lijst
 • Er worden herinneringen verzonden met vereiste actiegegevens
 • Grafisch gedetailleerde dashboards geven u realtime inzicht in de status van wijzigingen

Bouw een brug tussen techniek en fabricage

Zichtbaarheid

Bekijk snel de details van componenten of subassemblages die onderhevig zijn aan een wijziging en beoordeel de impact van die wijziging op de overkoepelende assemblage of het product om beter onderbouwde beslissingen te nemen.

Samenwerking

Gecentraliseerde gegevens en eenvoudig te configureren workflows bieden een consistent proces voor multifunctionele medewerkers om inzicht te krijgen in technische wijzigingsverzoeken en technische wijzigingsorders en deze goed te keuren.

Gesloten proces

Het koppelen van kwaliteits- en technische wijzigingsprocessen zorgt ervoor dat problemen worden beheerd vanaf het eerste non-conformiteitsrapport tot aan de release van een bijgewerkt ontwerp.

Webinar: Wijzigingsbeheer verbeteren met PLM

In dit webinar leert u hoe Product Lifecycle Management (PLM) u kan helpen controle te krijgen over veranderingen en de kwaliteit van uw producten te verbeteren, met mogelijkheden zoals gesloten, gekoppelde kwaliteitsprocessen van non-conformiteit tot retourzendingen, ECR's en ECO's; configureerbare workflows om wijzigingen in productontwerpen bij te houden en vast te leggen wanneer ze zich voordoen; ingebouwde rapportage om trends in kwaliteitsstatistieken te analyseren, zodat storingen worden voorkomen voordat ze zich voordoen; en meer.

Ontdek PLM

Ontdek meer voordelen van Product Lifecycle Management door een PLM-bedrijfsevaluatie uit te voeren.

Ga aan de slag met Product Lifecycle Management

Hartelijk dank voor uw interesse. 

Vul het formulier in om met een productexpert te praten over hoe u aan de slag kunt gaan met Product Lifecycle Management.