BEHEER

Autodesk Flex instellen


Autodesk Flex biedt uw gebruikers de mogelijkheid om tokens te gebruiken om steeds 24 uur toegang te krijgen tot elk product dat beschikbaar is bij Flex. Nadat u Flex-tokens hebt aangeschaft, kunt u gebruikers toewijzen en opgeven tot welke producten ze toegang hebben. Zie Autodesk Flex voor een overzicht.

 

Belangrijk: Om te voorkomen dat er moet worden betaald voor tijd die niet wordt gebruikt, moeten uw gebruikers zich afmelden of producten sluiten wanneer ze niet worden gebruikt.

 

Drie stappen om aan de slag te gaan met Flex (video: 2:44 min.)

Video: Video voor technische beheerders voor Autodesk Flex.

Volg deze stappen om Flex in te stellen en nodig uw gebruikers uit om toegang te krijgen tot Autodesk-producten die beschikbaar zijn bij Flex.


Flex-gebruikers toewijzen

 1. Koop Flex-tokens. Zie Tokens kopen.

 2. Meld u aan bij uw Autodesk-account op manage.autodesk.com en klik op Gebruikersbeheer > Op product.

 3. Selecteer Flex en klik op Gebruikers toewijzen.

 4. Kies een van de volgende opties, afhankelijk van of u een bestaande gebruiker toewijst of een nieuwe gebruiker uitnodigt. 

  • Bestaande gebruikers: begin met het typen van hun naam. Selecteer de bestaande gebruiker in de lijst wanneer deze wordt weergegeven. Zie Gebruikers toevoegen en verwijderen.

  • Nieuwe gebruikers: voer hun volledige naam in, gevolgd door een e-mailadres tussen punthaken (bijvoorbeeld John Doe <john.doe@email.com>).

  Opmerking: Nieuwe gebruikers worden gevraagd een Autodesk-account te maken als ze geen Autodesk-account hebben. Als een nieuwe gebruiker een uitnodiging niet binnen zeven dagen accepteert, moet u de uitnodiging opnieuw verzenden.

 5. Bekijk uw Flex-gebruiksrapporten. Zie Informatie over Flex-gebruik


Producttoegang voor individuele gebruikers beheren

U kunt opgeven welke producten met Flex beschikbaar zijn voor uw gebruikers.

 1. Meld u aan bij uw Autodesk-account op manage.autodesk.com en klik op Gebruikersbeheer > Op product.

 2. Selecteer Flex in de lijst met producten. 

 3. Selecteer onder Toegewezen gebruikers de gebruiker die u wilt beheren om een lijst met producten en services weer te geven.

 4. Selecteer de producten en services die u wilt toewijzen of verwijder de toewijzing. 

  Opmerking: Als alle producten zijn geselecteerd (er worden geen producten gewist) en Autodesk nieuwe producten aan Flex toevoegt, zijn de nieuwe producten automatisch toegankelijk. U moet de toewijzing zelf opheffen als u geen automatische toegang tot nieuwe producten wilt.

 5. Klik op Wijzigingen opslaan. 

Gebruikers ontvangen een e-mail waarin ze op de hoogte worden gesteld dat ze toegang hebben tot producten wanneer ze individueel worden toegewezen. Als u Importeren gebruikt om toe te wijzen, worden e-mailmeldingen niet verzonden.


Standaardtoewijzingen beheren

Als alternatief voor het beheren van producttoegang op individuele gebruiksbasis, kunt u standaardtoegang tot producten en diensten instellen voor uw volledige team. Wanneer u standaardtoewijzingen heeft ingeschakeld, krijgen bestaande en nieuwe gebruikers toegang tot dezelfde reeks geselecteerde producten.

 

Opmerking: Standaardtoewijzingen worden automatisch uitgeschakeld voor gastgebruikers en Autodesk raadt aan om ze uitgeschakeld te houden. Als u echter standaardtoewijzingen wilt in- of uitschakelen voor gastgebruikers, kunt u contact opnemen met de ondersteuning van Autodesk.

 

Het instellen van standaardtoewijzingen:

 1. Meld u aan bij Autodesk Account op manage.autodesk.com.    

 2. Ga naar uw accountpagina en selecteer Gebruikersbeheer > Op gebruiker.

 3. Selecteer het Flex-team waarvoor u standaardtoewijzingen wilt beheren.

 4. Klik rechtsboven op het tandwielpictogram Teaminstellingen.

 5. Klik onder Gebruikersbeheer > Standaardtoewijzingen op Standaardtoewijzingen instellen.

 6. In het dialoogvenster Standaardtoewijzingen beheren klikt u op Flex.

 7. Selecteer de producten waaraan u de standaardtoegang wilt toewijzen. Wanneer Autodesk nieuwe producten aan Flex toevoegt, zijn de nieuwe producten niet automatisch toegankelijk voor gebruikers met een standaardtoewijzing. Bewerk de standaardtoewijzingslijst om toegang toe te wijzen aan de nieuwe producten.

 8. Klik op Wijzigingen Opslaan om standaardtoewijzingen te activeren.

 

Het uitschakelen van tandaardtoewijzingen:

 • In het dialoogvenster Standaardtoewijzingen beheren klikt u op alle producten verwijderen.

Opmerking: E-mailmeldingen worden niet naar gebruikers verzonden voor wijzigingen in standaardtoewijzingen.

 

Prioriteit van abonnement en testversie

 

Wanneer een gebruiker aan zowel een abonnement voor één gebruiker als aan Flex-tokens wordt toegewezen, worden de tokens niet gebruikt. Als u bijvoorbeeld een AutoCAD-abonnement toewijst, verbruikt die gebruiker geen tokens voor AutoCAD.

Gebruikers met een testversie verbruiken evenmin tokens voor dat product. Vertel uw gebruikers om het bericht over de verlopen testversie te negeren. Na het einde van de proefperiode zullen ze tokens gaan gebruiken.

 

Opmerking: De prioriteit van abonnementen en testversies is alleen van toepassing als dezelfde Autodesk-ID wordt gebruikt voor aanmeldingsverificatie.


Aanvullende Flex-tokens aanschaffen

Wanneer u extra tokens aanschaft, worden deze toegevoegd aan het tokensaldo van uw team. Tokens van elke Flex-aankoop zijn één jaar geldig vanaf de datum van aankoop, waarbij oudere tokens als eerste worden gebruikt. Dit zorgt ervoor dat u de meeste tijd hebt om uw tokens te gebruiken.

 

Als u meerdere teams beheert, controleert u of de Flex-aankoop is toegevoegd aan het juiste team. Zo niet, dan kunt u deze verplaatsen naar een ander team dat u beheert vanuit uw Autodesk-account. Zie Flex-tokens en -teams.

 

Installatie en aanmelding voor de incidentele gebruiker

 

Uw gebruikers van Flex-tokens kunnen producten downloaden en installeren.

 1. Meld u aan bij uw Autodesk-account op manage.autodesk.com en klik op Alle producten en services.

 1. Selecteer Flex in de lijst met productnamen. Klik op Items weergeven.

 

U hoeft niet opnieuw te installeren als u overstapt van Flex naar een abonnementslicentie voor één gebruiker, of als u al een ondersteunde versie hebt geïnstalleerd van een eerder abonnement of testversie


Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een abonnement voor één gebruiker en Flex?

Zowel abonnementen voor één gebruiker als Flex zijn vormen van benoemde gebruikerstoegang. Abonnementen voor één gebruiker zijn speciale abonnementen die slechts aan één benoemde gebruiker per keer worden toegewezen. Deze zijn het meest geschikt voor gebruikers die regelmatig gebruikmaken van producten. Flex is daarentegen geen persoonsgebonden abonnement. Het is bedoeld om te worden gedeeld door een onbeperkt aantal gebruikers, die toegang hebben tot producten door tokens te 'betalen' aan de hand van een dagtarief. Flex is het meest geschikt voor incidenteel gebruik van producten.

Hoe weet ik welke Flex-tokens worden verbruikt nadat mijn team een nieuwe aankoop heeft gedaan?

Hoewel elke Flex-aankoop resulteert in één of meerdere nieuwe Flex-tokenpakketten, worden de tokens van elke aankoop toegevoegd aan het enige tokensaldo van het team. Terwijl uw team toegang heeft tot producten, worden de tokens van het Flex-tokenpakket met de vroegste einddatum als eerste verbruikt, zodat u de langste periode van gebruik voor elk Flex-tokenpakket hebt alvorens het verloopt. Als uw team bovendien meerdere Flex-tokenpakketten met dezelfde einddatum heeft, verbruikt Flex eerst de tokens van de kleinste pakketten. Flex verbruikt bijvoorbeeld eerst tokens van een pakket met 500 tokens alvorens de tokens van een pakket met 5000 tokens te verbruiken. Dit zorgt ervoor dat de tokens waarvoor u een hogere prijs hebt betaald, worden verbruikt vóór tokens uit pakketten waarvoor u korting hebt gekregen.

Moet ik een product afsluiten als ik het niet gebruik? Wat gebeurt er als ik vergeet een product af te sluiten voordat ik naar huis ga tijdens het weekend?

Ja, sluit producten die u niet gebruikt om te voorkomen dat er extra tokens in rekening worden gebracht. De tokens worden eens in de 24 uur in rekening gebracht, zelfs als u het product niet actief gebruikt. Het is belangrijk om dit in gedachten te houden om overtollige kosten te vermijden.

Hoe weet ik als gebruiker of mijn tokens bijna op zijn?

Wanneer u zich aanmeldt bij een product, controleert Flex of het team genoeg tokens heeft om het dagtarief van de nieuwe sessie van het product te bekostigen. Als het tokensaldo te laag is, krijgt u hierover een bericht te zien van Flex. U kunt het product pas gebruiken als uw team voldoende tokens heeft. Opmerking: U krijgt dit bericht te zien als het teamsaldo lager is dan het dagtarief in tokens voor het product dat u wilt openen, als het teamsaldo nul is of als het Flex-abonnement is verlopen (na 12 maanden).

Wat als ik in twee teams zit die allebei Flex hebben?

Wanneer u een product opent en u aanmeldt, kunt u niet opgeven welk team moet worden gebruikt voor tokens. In dit geval kiest Autodesk het team.

Als mijn team al een Premium-plan had voordat we Flex aanschaften, hebben we dan nog steeds dezelfde abonnementsvoordelen met Flex?

Ja, wanneer uw team een Flex-abonnement krijgt, nemen Flex-gebruikers het plan en de voordelen van abonnementen voor één gebruiker over die reeds aan dat team zijn toegewezen.

Als ik me per ongeluk aanmeld bij een product en me vervolgens meteen afmeld, worden er dan tokens in rekening gebracht?

Er wordt geen bedrag in rekening gebracht voor tokens als u zich binnen vijf minuten aan- en afmeldt.

Kunnen de tokens verlopen? Kan ik ze overdragen?

Elk Flex-tokenpakket blijft geldig gedurende één jaar vanaf de datum van aankoop. Als een Flex-tokenpakket de einddatum bereikt met een positief tokensaldo, verlopen de resterende tokens. De tokens van verlopen abonnementen worden niet overgedragen en er wordt geen restitutie verleend voor ongebruikte verlopen tokens.

Ik begrijp dat er binnen een periode van 24 uur voor elk product slechts één gebruikstarief in rekening wordt gebracht (ongeacht hoe vaak ik het product open en sluit), maar wat gebeurt er als ik tijdens die 24 uur naar een andere tijdzone reis? Is het aantal uren verhoogd of verlaagd voordat er voor de tweede keer kosten in rekening zouden worden gebracht?

Het veranderen van tijdzone heeft geen invloed op de periode van 24 uur. Aangezien de periode begint wanneer u zich aanmeldt bij het product, worden er gedurende de 24 uren vanaf die begintijd geen kosten in rekening gebracht, ongeacht de tijdzone die op de klok wordt weergegeven.

Wat gebeurt er als ik een invoegtoepassing voor een product gebruik? Hoe worden Flex-tokens in rekening gebracht voor invoegtoepassingen?

Voor sommige productinvoegtoepassingen worden dagelijks tokens in rekening gebracht wanneer ze worden geopend (terwijl dit bij andere invoegtoepassingen niet het geval is). Voor de invoegtoepassingen waarvoor wel dagelijks kosten in rekening worden gebracht, wordt het dagelijkse tokentarief voor beide toepassingen in rekening worden gebracht als de invoegtoepassing zodanig is geconfigureerd dat deze wordt gestart als het hostproduct wordt gestart. Om onbedoelde kosten voor invoegtoepassingen te vermijden, configureert u de invoegtoepassing zodat deze niet wordt geladen wanneer het hostproduct wordt gestart. Raadpleeg het Tariefoverzicht Flex.

Moet ik voor Flex met internet verbonden zijn?

Ja. U moet elke 24 uur verbinding maken met internet. Een internetverbinding is vereist wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt bij een product. Daarna kunt u tot 24 uur offline gaan. Als u het einde van de periode van 24 uur nadert, deelt een bericht in het product u mee dat u zich opnieuw online moet aanmelden.

Ik begrijp dat ik een onbeperkt aantal gebruikers aan Flex kan toewijzen. Betekent dit dat ik producten die zijn inbegrepen bij Flex op een onbeperkt aantal apparaten kan installeren, en/of dat ik een onbeperkt aantal seats gelijktijdig kan gebruiken?

Nee. Flex blijft voldoen aan dezelfde Gebruiksvoorwaarden als abonnementen voor één gebruiker. Elke gebruiker die is toegewezen aan een product dat is inbegrepen bij Flex, kan dat product op maximaal 3 apparaten installeren en kan dat product op één apparaat tegelijkertijd uitvoeren.

Als een Flex-gebruiker toegang heeft tot een programma op één apparaat, en zich vervolgens op dezelfde dag bij het programma aanmeldt via een ander apparaat, worden er dan tweemaal kosten in rekening gebracht voor die gebruiker?

Nee. Flex brengt het dagelijkse tokentarief slechts eenmaal per benoemde gebruiker, per product, per 24 uur in rekening, ongeacht welk apparaat de gebruiker gebruikt om het product te openen.

Als een Flex-gebruiker twee versies van hetzelfde product op dezelfde dag gebruikt, worden er dan tweemaal kosten in rekening gebracht voor die gebruiker?

Nee. Flex brengt het dagelijkse tokentarief slechts eenmaal per benoemde gebruiker, per product, per 24 uur in rekening, ongeacht de productversie.

Kan ik als beheerder tokenlimieten instellen op basis van een gebruik per gebruiker?

Nee. U kunt wel limieten instellen voor de producten waartoe elke gebruiker toegang heeft. U kunt echter geen tokenlimiet instellen voor een specifieke gebruiker of een groep gebruikers.

Wordt Flex ondersteund voor producttoegang op Linux?

Voor producten die zijn inbegrepen bij Flex en die op Linux uitgevoerd (zoals Flame, Maya, MotionBuilder, en Mudbox), worden alleen de versies van 2020 en nieuwer ondersteund door Flex.


Hulp nodig? Vraag het aan de Autodesk-assistent!

De assistent kan je helpen om antwoorden te krijgen of contact op te nemen met een medewerker.


Welk ondersteuningsniveau hebt u?

De verschillende abonnementen bieden verschillende categorieën ondersteuning. Kom erachter wat het ondersteuningsniveau voor uw abonnement is.

Ondersteuningsniveaus bekijken