admin

Informatie over Flex-gebruik


Rapportage over Flex-gebruik toont het gebruik van Flex-tokens per product en per gebruiker. Dit kan beheerders helpen het gebruik van tokens en aankopen te optimaliseren. 

 

Gegevens worden beschermd door de privacybeginselen van Autodesk en worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Raadpleeg de Privacyverklaring van Autodesk (Engelstalig) voor meer informatie.


Tokengebruik weergeven

 1. Meld u aan bij uw Autodesk-account.

 2. Selecteer Rapportage > Tokengebruik.

Overzicht van tokengebruik

De samenvatting van het tokengebruik houdt het volgende bij voor elk geselecteerd team:

 • Gebruikte tokens. Het totale aantal Flex-tokens dat door alle gebruikers wordt gebruikt om tot alle producten toegang te hebben.

 • Resterende tokens. Het aantal Flex-tokens dat in het team aanwezig blijft. 

 • Tokens toegevoegd/verwijderd. Het aantal tokens dat in de afgelopen zeven dagen aan het team is toegevoegd of uit het team is verwijderd.

  Opmerking: Dit wordt alleen weergegeven als er in de afgelopen zeven dagen tokens zijn toegevoegd of verwijderd.

 • Tokengebruik per dag. Een grafiek van het aantal Flex-tokens die elke dag gedurende de afgelopen 365 dagen worden gebruikt.

 • Tokengebruik per product. Het aantal Flex-tokens dat door elk product wordt gebruikt. Dit is de enige meting die op het geselecteerde tijdbereik is gebaseerd. 

Het overzicht van het tokengebruik bekijken

Selecteer een tijdbereik in het rapport Samenvatting van het tokengebruik: 

 • Deze maand

 • Afgelopen 3 maanden

 • 6 maanden

 • 9 maanden

 • 12 maanden

Voor AutoCAD, waaronder gespecialiseerde toolsets, branchecollecties en suites, klikt u op de naam van de productgroep om het gebruik per afzonderlijk product te bekijken.

Tokengebruik per product

Rapportage per product houdt het volgende bij voor elk geselecteerd team en tijdbereik:

 

 • Totaal aantal tokens: totaal aantal Flex-tokens dat voor alle producten wordt gebruikt.

 • Gebruikte producten: het aantal gebruikte producten. 

 • Productgegevens: alle producten die binnen het geselecteerde tijdbereik worden geopend. Klik op een product om deze aanvullende gegevens te bekijken:

  • Totaal aantal gebruikte tokens: het totale aantal tokens dat door alle gebruikers in het geselecteerde tijdbereik met dit product wordt gebruikt.

  • Totaal aantal gebruikers: het aantal gebruikers dat toegang heeft gekregen tot dit product.

  • Gemiddeld aantal tokens dat elke maand wordt gebruikt: het gemiddelde aantal tokens dat per maand wordt gebruikt, wordt berekend als het totale aantal gebruikte tokens gedeeld door het aantal maanden in de geselecteerde periode. Dit is waar, zelfs als het geselecteerde tijdbereik niet is verlopen. 

  • Tokendistributie: de distributie van gebruikers op tokenverbruik. Bijvoorbeeld, zeven gebruikers verbruikten 0-100 tokens en drie gebruikers verbruikten 101-500 tokens. Dit helpt gebruikers in groepen te classificeren op basis van hun gemiddelde verbruik.

  • Gebruikers op basis van versies: de productversies die gebruikers hebben geopend.

  • Gebruikersnamen: de gebruikers die toegang hebben gekregen tot dit product, het totale aantal tokens dat ze hebben gebruikt en het gemiddelde aantal tokens dat ze per maand gebruiken.

Tokengebruik per product bekijken

 1. Selecteer Op product.

 2. Selecteer een product.

 3. Selecteer een tijdbereik.

Tokengebruik per gebruiker (alleen beschikbaar voor Premium-plannen)

 1. Selecteer Op gebruiker. 

 2. Selecteer een product om gebruiksgegevens van individuele gebruikers te bekijken.

 3. Selecteer een tijdbereik.

Gebruikersnamen en e-mailadressen weergeven (alleen beschikbaar voor Premium-plannen)

 1. Selecteer Op gebruiker.

 2. Selecteer het instellingenpictogram via Gebruikers uitnodigen.

 3. Selecteer Persoonlijke gegevens.


Tokengebruik, gebruikers en abonnementsgegevens exporteren

U kunt een spreadsheet downloaden met een overzicht van het gebruik van de seats, gebruikers en abonnementen.

 1. Meld u aan bij uw Autodesk-account.  

 2. Selecteer Rapportage > Tokengebruik. 

 3. Klik op Exporteren om de instellingen te bekijken.

 4. Selecteer een bestandsindeling en een team. 

 5. Selecteer één of meerdere van deze rapporttypen: Abonnementen, Gebruikers en Rapportage over gebruik.

 6. Als u Rapportage over gebruik selecteert, selecteert u een datumbereik. 

 7. Klik op Exporteren.

Voor meer informatie over geëxporteerde gegevens, zie de exportgegevensgebieden van Rapportage over gebruik.Need help?

Tell us about your issue and find the best support option.