ACCOUNTBEHEER VOOR BEHEERDERS

Informatie over Flex-gebruik


Rapportage over gebruik van Flex geeft een overzicht van het gebruik van uw team van Flex-tokens per product en gebruiker weer. Dit helpt beheerders het tokengebruik en de prognose voor toekomstige aankopen te beheren.

 

Gegevens worden beschermd door de privacybeginselen van Autodesk en worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Raadpleeg de Privacyverklaring van Autodesk (Engels) voor meer informatie.


Tokengebruik weergeven

 1. Meld u aan bij uw Autodesk-account.

 2. Selecteer Rapportage > Tokengebruik.

 3. Selecteer in het scherm Tokengebruik een team in het vervolgkeuzemenu.

Opmerking: Je kunt realtime saldi bekijken voor zowel Flex-tokens en gedeelde cloud-credits op de pagina Saldi. Ga naar Rapportage > Saldi.

Het overzicht van tokengebruik begrijpen

Het tabblad Overzicht van tokengebruik bevat de volgende informatie voor elk geselecteerd team:

Bovenste gedeelte

 • Gebruikte tokens. Het totale aantal tokens van actieve Flex-abonnementen dat door alle gebruikers wordt gebruikt om toegang te krijgen tot producten en services.

  Opmerking: Actieve Flex-abonnementen zijn abonnementen die in de afgelopen 12 maanden zijn aangeschaft.

 • Resterende tokens. Het aantal ongebruikte tokens dat beschikbaar is voor gebruikers in het team. Niet-gebruikte tokens van verlopen abonnementen zijn uitgesloten, evenals ongebruikte tokens van andere teams.

 • Tokens toegevoegd/verwijderd. Het aantal tokens dat in de afgelopen zeven dagen is toegevoegd of verwijderd. Deze kunnen het gevolg zijn van nieuwe aankopen, het verplaatsen van tokens en/of teamfusering-gebeurtenissen.

  Opmerking: Dit getal geeft alleen de activiteit weer van de laatste zeven dagen.

 • Tokengebruik per dag. Een lijndiagram van het aantal Flex-tokens dat elke dag is gebruikt gedurende de afgelopen 365 dagen, van zowel actieve als verlopen Flex-abonnementen.

Onderste gedeelte
Selecteer een tijdbereik (zie de tijdbereiken hieronder) om te bekijken:

 • Totale aantal gebruikte tokens. Het aantal Flex-tokens dat binnen het tijdbereik wordt gebruikt.

 • Gebruikte producten. Het aantal unieke producten waarvoor toegang is verkregen binnen het tijdbereik met Flex.

 • Totale aantal gebruikers. Het aantal gebruikers dat toegang heeft gekregen tot minstens één product of service met Flex binnen het tijdbereik.

  Opmerking: in de gebruiksdetails zijn zowel actieve als verlopen Flex-abonnementen opgenomen.


  Tijdbereiken
  Metingen zijn afhankelijk van het geselecteerde tijdbereik:

 •  
  • Afgelopen 30 dagen. Bereik van 30 dagen.
  • Afgelopen drie maanden. De laatste drie maanden volledig voltooid.
  • Afgelopen zes maanden. De laatste volledig voltooide zes maanden.
  • Afgelopen negen maanden. De laatste volledig voltooide negen maanden.
  • Afgelopen 12 maanden. De laatste volledig voltooide 12 maanden.

Het tokengebruik per product begrijpen

Het tabblad Tokengebruik per product toont de volgende informatie voor elk geselecteerd team en tijdbereik (zie de tijdbereiken hierboven):

Bovenste gedeelte

 • Totale aantal tokens. Totale aantal tokens dat wordt gebruikt voor alle producten en services waar toegang tot is verkregen in het geselecteerde tijdbereik.

 • Gebruikte producten. Het aantal unieke producten waar toegang tot is verkregen met Flex in het geselecteerde tijdbereik.

Onderste gedeelte

 • Productnaam. De naam van het product waar toegang tot is verkregen met Flex.

 • Totale aantal gebruikers. Het aantal gebruikers in het team dat toegang heeft gekregen tot het product of de service in het geselecteerde tijdbereik.

 • Totale aantal gebruikte tokens. De hoeveelheid tokens die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot dit product of deze service door alle gebruikers in het geselecteerde tijdbereik.

 • Gemiddeld aantal tokens dat elke maand wordt gebruikt. Het gemiddelde aantal tokens dat per maand wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het product of de service. Gemiddelden worden berekend als het totale aantal gebruikte tokens gedeeld door het aantal maanden in het geselecteerde tijdbereik (zelfs als het geselecteerde tijdbereik nog niet is verlopen).


  Klik op een rij (Details weergeven) voor informatie over elk product of elke service in het rapport:


  • Tokendistributie. Een staafdiagram die de distributie toont van het aantal gebruikers dat onder schijven voor tokenverbruik valt. De tabel kan bijvoorbeeld tonen dat zeven gebruikers 0-100 tokens verbruikten en drie gebruikers 101-500 tokens verbruikten. Dit helpt gebruikers in groepen te classificeren op basis van hun gemiddelde verbruik.

  • Gebruikers per versie. Het aantal gebruikers dat toegang heeft gekregen tot productversies in het geselecteerde tijdbereik.

  • Gebruikersnaam. Gebruikers die toegang hebben gekregen tot het geselecteerde product met het totale aantal tokens dat door elke gebruiker is gebruikt en het gemiddelde aantal tokens dat per maand door de gebruiker wordt gebruikt. Als u op de rij (Details weergeven) klikt, wordt specifieke informatie voor de geselecteerde gebruiker weergegeven (dezelfde details zijn beschikbaar op het tabblad Per gebruiker).

Het tokengebruik per gebruiker begrijpen

Het tabblad Tokengebruik per gebruiker toont de volgende informatie voor elk geselecteerd team en tijdbereik (zie de Tijdbereiken hierboven):

Bovenste gedeelte

 • Totale aantal gebruikers. Totale aantal gebruikers in het team dat toegang heeft gekregen tot een product of service met behulp van Flex tijdens de geselecteerde periode.

 • Totale aantal tokens. Totale aantal Flex-tokens dat door alle gebruikers in het team voor de geselecteerde tijdperiode wordt gebruikt.

 • Gebruikte producten. Het aantal unieke producten waartoe toegang wordt verkregen via Flex gedurende de geselecteerde periode.

Onderste gedeelte

 • Naam. De naam van de gebruiker die via Flex toegang heeft gekregen tot ten minste één product of service.

 • Gebruikte producten. De naam van de producten of service waar deze gebruiker via Flex toegang toe heeft gekregen.

 • Totale aantal gebruikte tokens. Het totale aantal tokens dat door deze gebruiker gedurende de geselecteerde periode wordt gebruikt om toegang te krijgen tot Flex producten en -services.


  Klik op een naam voor extra informatie over de geselecteerde gebruiker:

  • Gebruikte tokens.  Totale aantal Flex-tokens dat voor alle producten in het geselecteerde tijdbereik wordt gebruikt.

  • Gebruikte dagen. Totale aantal dagen dat deze gebruiker toegang heeft gekregen tot een Flex-product of -service op basis van het totale aantal dagen in het geselecteerde tijdbereik.

  • Gebruikte producten. Het aantal unieke producten waar met Flex toegang tot is verkregen in het geselecteerde tijdbereik.


  Opmerking: Voor elk product dat door de geselecteerde gebruiker wordt gebruikt, kunt u over het diagram bewegen om het aantal dagen te bekijken dat het elke week wordt gebruikt. U kunt ook een staafdiagram bekijken dat de aantallen per productversie weergeeft.

Gebruikersnamen en e-mailadressen weergeven of hashen

Als beheerder kunt u bepalen of gebruikersnamen worden opgenomen in de rapportage of gehasht, zowel in het Autodesk-account als in het exportbestand voor gebruik.

 1. Selecteer het tandwielpictogram voor de instellingen.

 2. Schakel het selectievakje onder Persoonsgegevens in om gebruikersnamen in het token op te nemen en het gebruik van seats te melden. Schakel het selectievakje uit om gebruikersnamen te hashen.

Tokengebruik, gebruikers en abonnementsgegevens exporteren

U kunt een spreadsheet downloaden met de beschikbare seat- en tokengegevens.

 1. Meld u aan bij uw Autodesk-account.

 2. Selecteer Rapportage > Tokengebruik.

 3. Klik op Exporteren om de instellingen te bekijken.

 4. Selecteer een bestandsindeling en een team.

 5. Selecteer een of meer van de volgende rapporttypen:

  • Abonnementen
  • Gebruikers
  • Gebruik (selecteer een datumbereik)
 6. Klik op Exporteren.

Voor meer informatie over geëxporteerde gegevens, zie de exportgegevensgebieden van Rapportage over gebruik.Hulp nodig? Vraag het aan de Autodesk-assistent!

De assistent kan je helpen om antwoorden te krijgen of contact op te nemen met een medewerker.


Welk ondersteuningsniveau hebt u?

De verschillende abonnementen bieden verschillende categorieën ondersteuning. Kom erachter wat het ondersteuningsniveau voor uw abonnement is.

Ondersteuningsniveaus bekijken