ACCOUNTBEHEER VOOR BEHEERDERS

Gebruikers toevoegen en verwijderen


Beheerders kunnen gebruikers toevoegen aan en verwijderen uit hun Autodesk-account. Als u gebruikers toegang wilt geven tot Autodesk-producten en -services, kunt u ze afzonderlijk uitnodigen of bulksgewijs importeren. Uitgenodigde gebruikers ontvangen een bevestigingsmail met een link om een account te maken met een eigen e-mailadres en wachtwoord. In hun account kunnen ze producten downloaden en toegang krijgen tot ondersteuning. Klanten met Premium- en Enterprise-plannen kunnen de toegang beperken tot beheerders.

 

Opmerking: Als u een netwerklicentie (voor meerdere gebruikers) hebt, wordt voor gebruikers het product niet in hun Autodesk-account weergegeven.

 

Als u een Premium- of Enterprise-plan met SSO (eenmalige aanmelding) hebt, kunnen gebruikers automatisch worden toegevoegd. Zodra SSO voor uw domein is ingeschakeld, wordt voor elke gebruiker die zonder een bestaand Autodesk-account op uw domein kan worden geverifieerd, een account gemaakt en toegevoegd aan de Autodesk-tenant van het bedrijf.

 

Voor deze processen meldt u zich eerst aan bij uw Autodesk-account op manage.autodesk.com.


Individuele gebruikers toevoegen

 1. Selecteer Gebruikersbeheer > Op gebruiker in het navigatiemenu.
 2. Klik op Gebruikers uitnodigen. Als uw gebruikers zijn georganiseerd per team, selecteert u het juiste team in de vervolgkeuzelijst.
 3. Voer de voor- en achternaam en het e-mailadres van de gebruiker in.
 4. Klik op Uitnodiging verzenden.
  De accountstatus van een gebruiker blijft in afwachting tot de gebruiker de uitnodiging aanvaardt. Gebruikers hebben pas toegang tot producten of services als u ze toewijst. Als een gebruiker niet binnen zeven dagen accepteert, stuurt u de uitnodiging opnieuw.

Opmerking: Als u een Premium-plan met eenmalige aanmelding (SSO) hebt, kunnen gebruikers automatisch worden toegevoegd.


Een lijst met gebruikers importeren

 1. Bereid een csv-bestand voor met maximaal 5000 gebruikers die u wilt importeren.
  1. Geef voor elke gebruiker één rij op.
  2. Geef drie kolommen op: Voornaam, Achternaam en E-mailadres.
   Opmerking: Gebruikers die al aanwezig zijn in uw team, worden genegeerd.
 2. Selecteer Gebruikersbeheer > Op gebruiker in het navigatiemenu.
 3. Klik op Gebruikers uitnodigen. Als uw gebruikers per team zijn georganiseerd, selecteert u er een in de vervolgkeuzelijst.
  Opmerking: Als u klassiek gebruikersbeheer gebruikt, raadpleegt u Gebruikers toevoegen in klassiek gebruikersbeheer.
 4. Selecteer het tabblad Importeren en klik op Csv-bestand uploaden. U kunt verder werken terwijl het bestand wordt geüpload. U krijgt een melding te zien wanneer de import is voltooid.

Opmerking: Bulksgewijs toegewezen gebruikers ontvangen geen e-mails over nieuwe toewijzingen.


Gebruikers verwijderen

Primaire, secundaire en SSO-beheerders kunnen gebruikers verwijderen uit het Autodesk-account. Als een gebruiker wordt verwijderd, heeft deze geen toegang meer tot de producten en diensten, maar wordt het persoonlijke Autodesk-account niet verwijderd.

 1. Selecteer Gebruikersbeheer > Op gebruiker (u ziet Gebruikersbeheer alleen als u een beheerder bent).
 2. Selecteer een gebruiker.
 3. Klik op het pictogram Gebruiker verwijderen (via de contactgegevens van de gebruiker).
 4. Klik in het bevestigingsvenster op Gebruiker verwijderen.

Opmerking: Primaire beheerders kunnen niet worden verwijderd, tenzij hun beheerdersrechten worden verwijderd. Alle beheerders kunnen andere secundaire en SSO-beheerders verwijderen.


Gebruikers bulksgewijs verwijderen

Vanaf november 2022 kunt u meer dan één gebruiker selecteren die u uit uw team wilt verwijderen.

 

U kunt geen primaire beheerders of gebruikers verwijderen die vanuit een directorysynchronisatie zijn toegevoegd (Premium-abonnement). Verwijderde gebruikers hebben dan geen toegang meer tot de producten die door dit team zijn toegewezen.

 1. Meld u aan bij uw account op manage.autodesk.com en klik op Gebruikersbeheer > Op gebruiker.
 2. Klik op het selectievakje om een of meer gebruikers te selecteren. Er wordt een banner weergegeven waarin staat hoeveel gebruikers u hebt geselecteerd.
 3. Klik op Uit team verwijderen.
 4. Klik in het bevestigingsvenster op Verwijderen.

Opmerking: op dit moment is de enige beschikbare bulkactie het verwijderen van gebruikers.


Toegang tot cloudsamenwerkingssites verwijderen

Voor samenwerkingsproducten moet u mogelijk aanvullende stappen nemen om de toegang tot uw samenwerkingssites en projectgegevens uit te schakelen.

 

In de volgende tabel wordt de toegang tot de site beschreven nadat een gebruiker is verwijderd.

Product Gebruiker uitgeschakeld Gebruikerstoegang
Autodesk Construction Cloud (ACC) Nee Blijft actief
BIM 360 Nee Blijft actief
Fusion Team Ja Inactief, geen toegang tot sitegegevens
Info360 Nee Blijft actief
ShotGrid Ja Inactief, geen toegang tot sitegegevens
Forma Ja Inactief, geen toegang tot sitegegevens
Tandem Nee Blijft actief
Upchain Nee Blijft actief

Als een verwijderde gebruiker actief blijft, neemt u contact op met uw beheerder van de samenwerkingslocatie om de gebruiker van uw site uit te schakelen of te verwijderen.

 

Raadpleeg de Help van uw samenwerkingsproduct voor instructies over het beheren van gebruikerstoegang. Raadpleeg Accountleden beheren om de ledenstatus in BIM 360 of ACC te beheren.


Hulp nodig? Vraag het aan de Autodesk-assistent!

De assistent kan je helpen om antwoorden te krijgen of contact op te nemen met een medewerker.