ACCOUNTBEHEER VOOR BEHEERDERS

Producttoegang toewijzen


In het Autodesk-account kunnen beheerders de toegang tot producten en services toewijzen en verwijderen wanneer dat nodig is.

 

Opmerking: nadat u een nieuw product hebt aangeschaft, kan het twee uur duren (vanaf het moment van betaling) voordat het in uw Autodesk-account verschijnt. Neem contact op met Autodesk Support als het product na twee uur nog niet is verschenen.

 

Toewijzingen kunnen op drie manieren worden uitgevoerd:

 • Op product. Beheerders kiezen producten en wijzen gebruikers toe.
 • Op gebruiker. Beheerders kiezen gebruikers en wijzen producten toe aan hen.
 • Op groep. Beheerders maken groepen aan en wijzen producten toe aan de gehele groep.
  Opmerking: Beheerders die klassiek gebruikersbeheer gebruiken, kunnen alleen producten en services toewijzen en verwijderen per gebruiker. Zie Producten en services toewijzen en verwijderen in klassiek gebruikersbeheer.

Opmerking: Primaire, secundaire en SSO-beheerders kunnen de toegang aan gebruikers toewijzen en verwijderen. Voor meer informatie over de rollen van beheerders, zie Beheerdersrollen voor gebruikersbeheer.


Gebruikers toewijzen en verwijderen per product

Zodra gebruikers zijn uitgenodigd, worden ze weergegeven onder Op product. U kunt gebruikers individueel of in bulk toewijzen, met behulp van een csv-bestand.

Individuele gebruikers toewijzen of verwijderen

 1. Meld u aan bij het Autodesk-account op manage.autodesk.com.
 2. Selecteer Gebruikersbeheer > Op product.
 3. Selecteer een product om de momenteel toegewezen gebruikers weer te geven.
 4. Als u gebruikers wilt toewijzen, klikt u op Gebruikers toewijzen.
  1. Voer het e-mailadres van elke gebruiker in.
  2. Klik op Toewijzen om alle productitems toe te wijzen of klik op Aanpassen om afzonderlijke items te selecteren.
 5. Als u de toewijzing van toegang tot het product en alle services wilt opheffen, klikt u op Verwijderen naast de gebruiker die u wilt verwijderen.
  U kunt selecteren welke productitems u wilt verwijderen. Klik op de pijl rechts van de gebruiker, schakel de selectievakjes voor de services die u wilt verwijderen uit en klik op Wijzigingen opslaan.

Gebruikers bulksgewijs toewijzen

 1. Bereid een csv-bestand voor waarin de gebruikers worden vermeld die u wilt importeren en toewijzen.
  • Voeg één rij toe voor elke gebruiker.
  • Voeg drie kolommen toe: Voornaam, Achternaam en E-mailadres.
  • Gebruikers die al toegang hebben tot dit product, krijgen geen andere licentie toegewezen.
 2. Meld u aan bij het Autodesk-account op manage.autodesk.com.
 3. Selecteer Gebruikersbeheer > Op product.
 4. Selecteer een team en een product.
 5. Klik op Gebruikers toewijzen.
 6. Als u niet alle inbegrepen items wilt toewijzen, klikt u op Aanpassen en selecteert u vervolgens de afzonderlijke items of schakelt u de selectie ervan uit.
 7. Selecteer het tabblad Importeren om toe te wijzen en klik op Csv-bestand uploaden. U kunt verder werken terwijl het bestand wordt geüpload. U krijgt een melding te zien wanneer de import is voltooid.

Producten toewijzen en verwijderen per gebruiker

 1. Meld u aan bij het Autodesk-account op manage.autodesk.com.
 2. Selecteer Gebruikersbeheer > Op gebruiker.
 3. Selecteer een gebruiker om de producten te bekijken die kunnen worden toegewezen.
 4. Selecteer een product.
 5. Toegang tot het product toewijzen:
  • Klik op Toewijzen om alle productservices toe te wijzen.
  • Klik op de pijl naast Toewijzen om te kiezen welke producten u wilt toewijzen. Selecteer de gekozen items en klik op Wijzigingen opslaan.
 6. De toegang tot het product verwijderen:
  • Klik op Verwijderen om de toegang tot het product en alle bijbehorende items te verwijderen.
   Opmerking: Producten die standaard of per groep zijn toegewezen, kunnen worden verwijderd via Op gebruiker of Op product.
  • Als u wilt aanpassen welke productitems u wilt verwijderen, klikt u op de pijl naast Verwijderen. Verwijder de items die u wilt verwijderen en klik op Wijzigingen opslaan.

Producten toewijzen en verwijderen per groep

Met groepen kunt u producten organiseren en aan meerdere gebruikers tegelijk toewijzen. In plaats van mensen één voor één aan producten toe te wijzen, kunt u gebruikers in groepen organiseren en toegang toewijzen tot producten die door leden van die groepen worden gebruikt. Voor een groep architecten kunt u bijvoorbeeld AutoCAD toewijzen. Voor een groep civiele ingenieurs kunt u Civil 3D en Navisworks Manage toewijzen. Zie Groepen beheren voor meer informatie over het maken en beheren van groepen.

 

Een groep toewijzen aan of verwijderen uit producten:

 1. Meld u aan bij het Autodesk-account op manage.autodesk.com.
 2. Selecteer Gebruikersbeheer > Op groep.
 3. Selecteer een groep.
 4. Klik op Toewijzingen weergeven.
 5. Klik op Toewijzen om toegang tot een product toe te wijzen.
 6. Als u de toewijzing tot een product wilt opheffen, klikt u op Verwijderen.

Opmerking: Wanneer u producten aan een groep toewijst, moet u over voldoende licenties voor alle leden van de groep beschikken.


Hulp nodig? Vraag het aan de Autodesk-assistent!

De assistent kan je helpen om antwoorden te krijgen of contact op te nemen met een medewerker.


Welk ondersteuningsniveau hebt u?

De verschillende abonnementen bieden verschillende categorieën ondersteuning. Kom erachter wat het ondersteuningsniveau voor uw abonnement is.

Ondersteuningsniveaus bekijken