ACCOUNTBEHEER VOOR BEHEERDERS

Beheerdersrollen voor gebruikersbeheer


Beheerders wijzen gebruikers toe aan producten en services in Autodesk-accounts. Gebruikersbeheer omvat drie beheerderstypen:

 • Primaire beheerder (standaard de overeenkomstbeheerder)
 • Secundaire beheerder
 • SSO-beheerder (eenmalige aanmelding)

Secundaire beheerders kunnen worden toegewezen door de primaire beheerder, een SSO-beheerder of een andere secundaire beheerder. Secundaire beheerders kunnen gebruikers en hun toegang tot producten en services beheren. Er kunnen meerdere secundaire beheerders zijn, maar slechts één primaire beheerder.

 

Opmerking: Als uw gebruikers worden beheerd in klassiek gebruikersbeheer, worden de beheerders overeenkomstbeheerders en softwarecoördinators genoemd.

 

Voor deze processen meldt u zich eerst aan bij uw Autodesk-account op manage.autodesk.com.


Primaire beheerder

Er kan slechts één primaire beheerder per team zijn, maar die persoon kan de primaire beheerder voor meer dan één team zijn. De overeenkomstbeheerder, de aanvankelijke koper, wordt standaard de primaire beheerder.

Primaire beheerdersrollen

 • Gebruikers en hun toegang tot producten beheren
 • Secundaire beheerders, SSO-beheerders, toewijzen en de primaire beheerder wijzigen
 • Facturering en verlengingen beheren als ze ook de rol van overeenkomstbeheerder hebben
 • De configuratie voor eenmalige aanmelding (SSO) beheren
 • Als het belangrijkste aanspreekpunt voor Autodesk fungeren

De primaire beheerder wijzigen

 

Als u de primaire beheerder wijzigt, wordt de voormalige primaire beheerder gewijzigd in een secundaire beheerder.

 1. Ga naar Gebruikersbeheer > Op gebruiker.
 2. Selecteer de secundaire beheerder die u als nieuwe primaire beheerder wilt aanwijzen (alleen een secundaire beheerder kan een primaire beheerder worden).
 3. Klik op Rol wijzigen.
 4. Selecteer Primaire beheerder en klik op Opslaan.
 5. Klik op Primaire beheerder opnieuw toewijzen om de wijziging te bevestigen.

Door de primaire beheerder te wijzigen, wordt de eigenaar van het abonnement (de persoon die betalingen en verlengingen beheert en alle abonnement-e-mails, herinneringen voor verlengingen en facturen ontvangt) niet gewijzigd. Voor online aankopen kunt u de eigenaar van het abonnement alleen wijzigen door het huidige abonnement op te zeggen en een nieuw abonnement te starten.

De overeenkomstbeheerder wijzigen

 

Voor aankopen bij resellers kunt u de toegewezen overeenkomstbeheerder wijzigen. Alleen de huidige overeenkomstbeheerder kan de rol van overeenkomstbeheerder aan een nieuwe persoon overdragen. Hiervoor gebruikt de huidige overeenkomstbeheerder het volgende interactieve formulier.


Secundaire beheerder

Secundaire beheerders worden toegewezen door de primaire beheerder, een SSO-beheerder of een andere secundaire beheerder. Omdat secundaire beheerders per team worden toegewezen, hebben ze inzicht in alle gebruikers en producten van dat team. Een team kan meerdere secundaire beheerders hebben.

Secundaire beheerdersrollen

 • Gebruikers en hun toegang tot producten beheren
 • Aanvullende secundaire beheerders toewijzen en de primaire beheerder wijzigen
 • Facturering en verlenging beheren als ze ook overeenkomstbeheerder zijn
 • Rapporten over productgebruik weergeven en exporteren voor alle teams van gebruikers en abonnementen

Een secundaire beheerder toewijzen

 1. Ga naar Gebruikersbeheer > Op gebruiker.
 2. Klik op de naam van de gebruiker die u als secundaire beheerder wilt aanwijzen.
 3. Klik op Rol wijzigen.
 4. Selecteer Secundaire beheerder en klik op Opslaan.

SSO-beheerder

Net als primaire beheerders kunnen SSO-beheerders de configuratie van SSO (eenmalige aanmelding) beheren. Er kunnen meerdere SSO-beheerders zijn. Met SSO hoeven gebruikers slechts één wachtwoord te onthouden voor toegang tot uw netwerkbronnen en Autodesk-producten en -services. Zonder SSO moet elke gebruiker zich aanmelden met een unieke Autodesk-ID en een uniek wachtwoord.

SSO-beheerdersrollen

 • Gebruikers en hun toegang tot producten beheren
 • Aanvullende secundaire beheerders toewijzen en de primaire beheerder wijzigen
 • Facturering en verlenging beheren
 • Rapporten over productgebruik voor alle gebruikersgroepen en abonnementen weergeven en exporteren

Een SSO-beheerder toewijzen

 1. Ga naar Gebruikersbeheer > Op gebruiker.
 2. Klik op de naam van de gebruiker die u als SSO-beheerder wilt aanwijzen.
 3. Klik op Rol wijzigen.
 4. Selecteer SSO-beheerder en klik op Opslaan.

Hulp nodig? Vraag het aan de Autodesk-assistent!

De assistent kan je helpen om antwoorden te krijgen of contact op te nemen met een medewerker.