Installatie voor beheerders

Opgeslagen pakketten beheren


Door uw implementatie- en installatiepakketten op te slaan, kunt u ze zo vaak als nodig gebruiken, zonder dat u ze opnieuw hoeft te maken. Als u een wijziging wilt aanbrengen, zoals het toevoegen van een nieuw product of het bijwerken van een bestaand product, bewerkt u gewoon het pakket en slaat u het opnieuw op. Vanuit de bibliotheekweergave kunt u snelle acties kiezen, zoals downloaden, bewerken en verwijderen voor opgeslagen pakketten.


Een pakket bekijken

Er wordt een bibliotheek met pakketten weergegeven wanneer u Aangepaste installatie opent. Pakketten worden weergegeven op naam, type (installatieprogramma of implementatie), de datum waarop ze voor het laatst zijn opgeslagen en het aantal producten. Standaard wordt de bibliotheekweergave gerangschikt op de laatst opgeslagen datum, maar u kunt op elke kolomkop sorteren door erop te klikken. Klik nogmaals op de kop om de oplopende of aflopende volgorde om te keren. Labels voor snelle actieknoppen worden weergegeven wanneer u over een pakketrij beweegt. Klik op Nieuw maken in de rechterbovenhoek om een nieuw pakket te maken.

Een pakket downloaden

Als u een pakket downloadt, wordt er een klein uitvoerbaar bestand gedownload dat u kunt gebruiken om het installatieprogramma of de implementatie-image te maken.

 1. Beweeg over het pakket dat u wilt downloaden.
 2. Klik op de downloadknop om het uitvoerbare bestand voor het maken van de implementatie te downloaden naar uw map Downloads of de map die is opgegeven in uw browserinstellingen. Dit bestand is ongeveer 10 MB groot. Het omvat de implementatieconfiguratie en het uitvoerbare bestand waarmee de implementatie wordt gemaakt.
 3. Dubbelklik op het uitvoerbare bestand wanneer het downloaden is voltooid. Hiermee wordt de implementatie-image gemaakt of wordt een bestaande image in hetzelfde pad voor de implementatie-image bijgewerkt. Wanneer het maken van de implementatie is voltooid, kunt u het implementatieprogramma sluiten of de implementatie bekijken in de implementatiemap.
 4. Wanneer de download gereed is, dubbelklikt u op het gedownloade bestand om de implementatie-image te maken of een bestaande image bij te werken in hetzelfde pad voor de implementatie-image. Nadat deze is voltooid, kunt u het implementatieprogramma sluiten of de implementatie bekijken in de implementatiemap. 

Een pakket bewerken

Als u een pakket bewerkt, wordt het opgeslagen pakket in de configuratie-editor geladen, zodat u wijzigingen kunt aanbrengen.

1. Beweeg over het pakket om
2 te bewerken. Klik op de knop Bewerken.

Wanneer u klaar bent, klikt u op Opslaan voor later om uw wijzigingen op te slaan, of klikt u op Downloaden om uw wijzigingen op te slaan en het downloaden te starten. Om wijzigingen te negeren, klikt u op de knop Terug in uw browser of op de pijl Terug linksboven op de pagina Bewerken.

Een pakket delen en verplaatsen

U kunt een pakket delen met andere beheerders in uw team. Als accountbeheerder ziet u de tabbladen Mijn bibliotheek en Teambibliotheek op de aangepaste installatiepagina.

Selecteer een team

 1. Selecteer Aangepaste installatie in het navigatievenster.
 2. Klik op Teambibliotheek en selecteer een team.

Als u een pakket maakt en opslaat, kunnen andere beheerders het nieuwe pakket gebruiken en wijzigen.

 

Een pakket verplaatsen

U kunt pakketten verplaatsen tussen verschillende teams, of tussen een team en uw persoonlijke bibliotheek.

Pakketten binnen de teambibliotheeklijst

 1. Beweeg over het pakket om te delen.
 2. Als u een kopie van het pakket in de huidige bibliotheek wilt bewaren, klikt u op de knop Dupliceren.
 3. Klik op de knop Verplaatsen.
 4. Selecteer een team of Mijn bibliotheek.

Andere beheerders kunnen nu de teambibliotheek selecteren om toegang te krijgen tot het pakket.

 

Een pakket verwijderen

Als u een pakket verwijdert, wordt het opgeslagen pakket permanent uit uw bibliotheek verwijderd.

 1. Beweeg over het pakket dat u wilt verwijderen.
 2. Klik op de knop Verwijderen.
 3. Bevestig dat u het pakket definitief wilt verwijderen.
 4. Na bevestiging ziet u een melding dat het pakket is verwijderd en dat het uit de lijst wordt verwijderd.

Hulp nodig? Vraag het aan de Autodesk-assistent!

De assistent kan je helpen om antwoorden te krijgen of contact op te nemen met een medewerker.


Welk ondersteuningsniveau hebt u?

De verschillende abonnementen bieden verschillende categorieën ondersteuning. Kom erachter wat het ondersteuningsniveau voor uw abonnement is.

Ondersteuningsniveaus bekijken