Installation for administrators

Implementaties van AutoCAD for Mac maken (2021 en later)

U kunt aangepaste implementaties maken van 2021 en latere versies van AutoCAD for Mac en AutoCAD LT for Mac. (Implementatieondersteuning is niet beschikbaar voor 2020 en eerdere versies van deze producten.) Volg deze stappen en voorbeelden om AutoCAD te installeren en activeren, updates en hotfixes te installeren en standaard configuratiebestanden te implementeren.

 

AutoCAD installeren

  1. Kopieer het AutoCAD for Mac- of AutoCAD LT for Mac-bestand .dmg-installatiebestand naar cliëntmachines.
  2. Voer terminal scripts uit om de .dmg-schijf te koppelen en AutoCAD te installeren. Hier volgt een voorbeeldscript voor het installeren van AutoCAD 2023:
// dmg-schijf koppelen
hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/Autodesk_AutoCAD_2023_macOS.dmg
 
// Installeer AutoCAD 2023
sudo /Volumes/Installer/Install\ Autodesk\ AutoCAD\ 2023\ for\ Mac.app/Contents/Helper/Setup.app/Contents/MacOS/Setup --silent 

 

Activeer AutoCAD

Gebruik de AdskLicensingInstHelper, die is geïnstalleerd met AutoCAD, om AutoCAD te activeren. Raadpleeg de Autodesk Licensing Installer Helper-toolgids voor meer informatie over AdskLicensingInstHelper. Hier volgen enkele voorbeelden:

// Activeer AutoCAD 2023 met een netwerklicentieserver van één type
/Library/Application\ Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper change --prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method NETWORK --lic_server_type SINGLE --lic_servers <server_name>

// Activeer AutoCAD 2023 met een USER-licentie (aanmelden vereist om te activeren)
/Library/Application\ Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper change --prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method USER

// Raadpleeg de help van AdskLicensingInstHelper 
/Library/Application\ Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper --help 

Opmerking: U kunt de productsleutels opzoeken voor verschillende versies van AutoCAD for Mac en AutoCAD LT for Mac.

 

Een update of hotfix installeren (2022 en latere AutoCAD-versies)

U kunt een script gebruiken om een AutoCAD-update of hotfix te installeren. Hier volgt een voorbeeld:

// dmg-schijf koppelen 
hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.dmg

// Installeer AutoCAD 2023.0.1-hotfix 
sudo installer -pkg /Volumes/T054.M.013.acad.mac.x64.comboupdate/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.pkg -target /

 

Standaard configuratiebestanden implementeren (2023 en latere AutoCAD-versies)

U kunt standaard configuratiebestanden met behulp van de AdMigrator-tool implementeren.

// Stel eerst de standaardconfiguraties in op een geïnstalleerde AutoCAD. Exporteer vervolgens de configuraties met dit script:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -e -d ~/Documents/config.tar

//Kopieer config.tar naar cliëntmachines. Importeer vervolgens .dwt-sjablonen, plotstijlen, shx-lettertypen en hkcu.plist van config.tar naar AutoCAD op de cliëntmachines:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -i template plot shx profile -s ~/Downloads/config.tar

// Raadpleeg de Help van AdskLicensingInstHelper voor meer gebruikstoepassingen:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -h

Opmerking: Om de shx-lettertypen te implementeren, moet u eerst de . shx-lettertypebestanden naar de onderstaande map kopiëren alvorens de configuraties te exporteren. Als de .shx-lettertypen in de AutoCAD-app worden toegevoegd, worden ze niet geëxporteerd.

~/Library/Application\ Support/Autodesk/AutoCAD\ 2023/R24.2/roaming/@en@/Support/SHXFont/