Installatie voor beheerders

Een netwerklicentie lenen


Volg deze instructies om een licentie te lenen.

 

Opmerking: de netwerkbeheerder moet lenen toestaan. Bovendien ondersteunen niet alle producten het lenen van licenties. 


Een licentie lenen

Een geleende licentie is gekoppeld aan het MAC-adres (de host-ID van 12 tekens) van de netwerkadapter die is gebruikt toen u de licentie hebt geleend. Als een computer is aangesloten op een dockingstation, bedenk dan of u deze gaat gebruiken nadat u de licentie hebt geleend. Als dit niet het geval is, koppelt u de laptop eerst los en maakt u vervolgens opnieuw verbinding met het netwerk om de licentie te lenen. 

 

Opmerking: u moet verbonden zijn met het netwerk.

 1. Open het venster Een licentie lenen op een van de volgende twee manieren:
  • Klik op Extra > Licentie lenen > Licentie lenen.
  • Klik op Help > Info > Licentie beheren.
 2. Selecteer in het venster Een licentie lenen een dag uit de kalender. 
  De licentie wordt aan het eind van die dag automatisch geretourneerd, maar u kunt de licentie ook eerder retourneren.
 3. Klik op Licentie lenen.
 4. Klik in het bevestigingsvenster op Sluiten.  

Opmerking: bij sommige producten kunt u verifiëren dat uw licentie is geleend door uw cursor op het pictogram Lenen in het statusvak te plaatsen.

 

Zorg ervoor dat uw netwerkkaart actief blijft en wijzig de inloggegevens voor eindgebruikerscomputers niet. Omdat sommige computers de netwerkkaart uitschakelen in de energiebesparende modus, moet u mogelijk de energiebesparingsinstelling uitschakelen. 

Hoe u de vervaldatum van uw licentie kunt controleren

De toegang tot deze opdracht verschilt per product. 

 • Klik in het statusvak met de rechtermuisknop op het pictogram Licentie lenen. 

 • Klik op het menu Help > Info > Licentie beheren. Zie de datum waarop de licentietermijn van toepassing is in het dialoogvenster Licentiebeheer.

Hoe u een licentie vroegtijdig kunt retourneren

Als u een licentie eerder wilt retourneren, voert u een van de volgende handelingen uit: 

 

Opmerking: u moet verbonden zijn met de licentieserver. 

 • Klik op Extra > Licentie lenen > Licentie vroegtijdig teruggeven. 

 • Klik op Help > Info. Klik in het venster Info op Productlicentie-informatie. Klik in het venster Productlicentie-informatie op Licentie retourneren en vervolgens op Ja.

 • Voer RETURNLICENSE in op de opdrachtregel. 

 • Klik in het statusvak met de rechtermuisknop op het pictogram Licentie lenen. Klik op Licentie vroegtijdig retourneren. 

Opmerking: als uw product deze methode ondersteunt, moeten de weergave-instellingen van het statusvak zijn ingeschakeld. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied op de statusbalk en klik op Lade-instellingen.

Hoe u leenopties configureert

Gebruik een optiebestand om de volgende leenkeuzes te configureren: 

 • Verkort de tijdsduur (de leenduur).  

Opmerking: Autodesk staat het lenen van licenties voor meer dan zes maanden niet toe. 

 • Beperk het aantal licenties dat kan worden geleend. 

 • Selecteer welke gebruikers licenties kunnen lenen. 

Zie Een optiebestand configureren voor instructies. 

 

Hoe u geleende licenties kunt volgen

Houd bij welke gebruikers momenteel licenties lenen met LMTOOLS of lmutil. Beide vermelden de gebruikers die momenteel een geleende licentie hebben. U ziet ook een waarde 'linger' die is gekoppeld aan een geleende licentie. Het getal na de linger-instructie geeft de tijd (in seconden) aan dat de licentie is geleend voordat deze automatisch wordt teruggestuurd naar de licentiepool.

 

Het volgende voorbeeld (linger: 651600) geeft aan dat de licentie voor 651.600 seconden of ongeveer 7,5 dagen is geleend. (Converteer de waarde naar dagen door de lingerwaarde te delen door 86.400.) 

 

Serverstatusvenster met geleende licenties

 

U kunt aan de serverstatus niet zien hoeveel tijd er nog resteert in de leenperiode voor een gebruiker. De status toont alleen de duur van de initiële leenperiode. U kunt de resterende leenperiode alleen op de clientcomputer zien als u de software start of de licentie eerder retourneert.

 

Opmerking: de weergegeven startdatum en -tijd voor geleende licenties worden altijd opnieuw ingesteld wanneer de licentieserver opnieuw wordt opgestart (hoewel de blijvende waarde hetzelfde blijft). Vertrouw daarom niet op de startdatum en -tijd in de serverstatus om de leenperiode te berekenen. 

Geleende licenties bijhouden met LMTOOLS

 1. Open LMTOOLS op uw licentieserver.
 2. Klik op het tabblad Serverstatus.
 3. Klik op Statusonderzoek uitvoeren. 

U kunt als volgt geleende licenties bijhouden met lmutil

 1. Open een terminalvenster (macOS of Linux) of een opdrachtprompt op de licentieserver.
 2. Open de map waarin de Network License Manager is geïnstalleerd.
 3. Voer een van deze opdrachten in: 

 

Windows 

lmutil lmstat -a -c @YOUR_SERVER_NAME

macOS/Linux 

./lmutil lmstat -a -c @YOUR_SERVER_NAME

U kunt de resultaten beperken tot één product met behulp van een functiecode. De volgende syntaxis instrueert lmutil bijvoorbeeld om een specifieke licentieserver te controleren en specificeert de functiecode voor Building Design Suite Advanced 2016: 

./lmutil lmstat -c @Nostromo.local -f 86443BDSADV_2016_0F

Hoe u trapsgewijze en geleende licenties kunt verifiëren

 1. Selecteer Licenties beheren in het Help-menu van het product.
 2. Controleer het dialoogvenster Licentiebeheer om te zien welke licentie in gebruik is. Dit dialoogvenster wordt automatisch bijgewerkt en de licentie-ID verandert om de licentie weer te geven die u leent.

Zie Trapsgewijze reeksen voor Autodesk-producten voor meer informatie over trapsgewijze licenties. 


Hulp nodig? Vraag het aan de Autodesk-assistent!

De assistent kan je helpen om antwoorden te krijgen of contact op te nemen met een medewerker.


Welk ondersteuningsniveau hebt u?

De verschillende abonnementen bieden verschillende categorieën ondersteuning. Kom erachter wat het ondersteuningsniveau voor uw abonnement is.

Ondersteuningsniveaus bekijken