Installatie voor beheerders

Netwerklicentiebestanden combineren


In een Autodesk-account kunt u een licentiebestand genereren dat automatisch netwerklicenties combineert voor producten voor meerdere gebruikers. Deze automatische methode omvat echter soms niet al uw licenties. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer twee licenties worden aangeschaft bij verschillende Autodesk-accounts. Combineer in dit geval uw netwerklicenties handmatig door licentieverklaringen in het nieuwe bestand toe te voegen aan het einde van het bestaande bestand.

 

U kunt het volgende veilig combineren:

 • Licenties voor verschillende Autodesk-producten, ongeacht de versie. Voorbeeld: Revit en 3ds Max.
 • Niet-pakketlicenties voor verschillende versies van hetzelfde product. Voorbeeld: Revit 2015 en Revit 2016.

U kunt geen pakketlicentiebestanden combineren voor verschillende versies van een product als deze van hetzelfde type zijn. U kunt bijvoorbeeld geen abonnementslicentiebestand voor AutoCAD 2019 combineren met een abonnementslicentiebestand voor AutoCAD 2017. Maar u kunt een AutoCAD-licentiebestand op abonnementsbasis combineren met een eeuwigdurend AutoCAD-licentiebestand.

 

Tip: als u problemen heeft met een complex combinatiescenario, neem dan contact op met Autodesk Support. In plaats van zelf de licenties te combineren, kunt u een nieuw licentiebestand aanvragen met daarin alle licenties die u wilt combineren. Dit nieuwe licentiebestand heeft een eenmalige uitgiftedatum voor alle productlicenties, waardoor wordt voorkomen dat ze eerdere licenties vervangen.

Licenties handmatig combineren

Belangrijk: wanneer u licenties van hetzelfde type, hetzelfde product en dezelfde versie combineert, zorg er dan voor dat uw licentietelling cumulatief is door de licenties op dezelfde datum te genereren. Anders vervangt de telling in de laatst gegenereerde licentie de telling in een licentie die op een eerdere datum is gegenereerd.

 1. Maak een back-up van uw bestaande licentiebestand voordat u begint met bewerken.
 2. Onderzoek de licentiebestanden die u wilt combineren om er zeker van te zijn dat de bovenste regels identiek zijn, van SERVER tot VENDOR. In het volgende voorbeeld ziet u de toepasselijke regels voor een model met één server:
SERVER XXHP0528 0019bbd68993
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080
 1. Open zowel de bestaande als de nieuw uitgegeven licentiebestanden in een ASCII-teksteditor.
 2. Kopieer alles achter de regel VENDOR in het nieuw uitgegeven licentiebestand.
 3. Plak de nieuwe licentieverklaringen aan het einde van het bestaande licentiebestand.
 4. Om andere nieuwe licentiebestanden op te nemen, kopieert u de verklaringen van elk nieuw licentiebestand en plakt u deze aan het einde van het bestaande licentiebestand.
 5. Sla het nieuwe gecombineerde licentiebestand op.
 6. Stop en herstart de server die het bijgewerkte licentiebestand bevat. Bij het opnieuw opstarten leest de server het nieuwe bestand.

Opmerking: voor Windows-servers heeft het LMTOOLS-hulpprogramma een opdracht waarmee u een licentiebestand opnieuw kunt lezen zonder de server te stoppen. Het is echter betrouwbaarder om de server te stoppen en opnieuw te starten.

 

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u licentieverklaringen plakt voor een abonnementspakketlicentie voor meerdere gebruikers voor AutoCAD 2019 met een onderhoudsabonnementspakketlicentie voor AutoCAD 2018.

 

Belangrijk: De eerste drie regels, van SERVER tot VENDOR, mogen slechts één keer voorkomen in het gecombineerde bestand.

 

Licentiebestand voor abonnementspakket voor meerdere gebruikers voor AutoCAD 2019:

SERVER ServerName 112233445566 
USE_SERVER 
VENDOR adskflex port=2080 
PACKAGE 64300ACD_T_F adskflex 1.000 COMPONENTS="87084ACD_2019_0F \ 
      86830ACD_2018_0F 86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F \ 
      86295ACD_2015_0F 86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE \ 
      SUPERSEDE=64300ACD_T_F ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="0C88 7FB2 8EFF \ 
      B69F CA47 9DCA 7257 B3B1 FB5E A7DD AE99 3484 FC99 BB50 4095 \ 
      0B0D 360F 45ED 0339 CAC9 1676 0835 B058 B477 2730 140C 1474 \ 
      5438 72B9 A08F" SIGN2="1B3F 3D96 EA74 9A35 EF52 5473 9835 AAF5 \ 
      E51F 94F1 24A8 8DAB 543C 4AF6 13CC 14DD F4F7 D0B5 1E67 DFCF \ 
      784B 1E5C 8070 7243 BAB8 1FFD C4A8 351F 38B3 74B9" 
INCREMENT 64300ACD_T_F adskflex 1.000 05-dec-2019 5 \ 
      VENDOR_STRING=commercial:extendable SUPERSEDE=64300ACD_T_F \ 
      DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
      BORROW=4320 SN=XXX-XXXXXXXX SIGN="1252 747C E19B 4747 20C4 \ 
      0AC6 F0EF F080 0638 C4AC 2957 0B76 3F38 5A6F 450B 0B33 8D07 \ 
      668A 253A C36D B1C4 0AEB 6F30 2D4A B212 C7AE 6E30 1367 4625 \ 
      8794" SIGN2="0676 9206 A072 071E C234 61A7 D2B1 73CA 205D 7EC2 \ 
      4C4E 9418 F3B3 EA84 9D88 0B2C B3CC 387F 402E 440D F1F8 B718 \ 
      B9A4 4F70 06D3 09DF B000 DEDC D868 D08B"[end code block]

Licentiebestand onderhoudsabonnementspakket voor AutoCAD 2018:

SERVER ServerName 112233445566
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080
PACKAGE 64300ACD_F adskflex 1.000 COMPONENTS="86830ACD_2018_0F \ 
      86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F 86295ACD_2015_0F \ 
      86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
      ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="095F F56E A04F F51A 678E 7238 31C3 \ 
      3354 15DE 9EC4 CD84 EBE4 2B42 A76B 6581 1A32 216B 5779 E054 \ 
      6CE8 5C0A 5F9B C10E 688A 6DFE 17E8 0C99 199B 09CB 10FE" \ 
      SIGN2="1890 92E2 C99D 07CB B2C6 4E5A D431 A18F 4C75 D528 B24D \ 
      9C29 C7AA EF9B 7FCC 0E08 B90D D837 19B3 705A 999E FF64 2DE4 \ 
      DA3C 31DF 1C3C 2DC5 BD6A 2FD0 B4E8" 
INCREMENT 64300ACD_F adskflex 1.000 permanent 5 \ 
      VENDOR_STRING=commercial:permanent SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
      DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
      BORROW=4320 SN=xxx-xxxxxxxx SIGN="0BFB 92A1 27C4 F495 8175 \ 
      5201 CA14 F315 78B9 D48F 77E4 C840 EA1B 6417 79E0 0015 5D57 \ 
      C2C9 0149 35C2 C232 9109 5ECF D399 C7CE 038D D4D6 0A8F 1275 \ 
      5629" SIGN2="0AE6 68F7 4A27 9657 51EC B41C B3D3 225D 655C 1420 \ 
      CCCA CB1B C7BA 8D4E D6A9 1B22 1DE1 DF21 E7D5 4F8B AC1B 3B90 \ 
      683F E90F D364 B903 FA0D DC6F 6271 F491"

Resulterend gecombineerd licentiebestand:

SERVER ServerName 112233445566 
USE_SERVER 
VENDOR adskflex port=2080 
PACKAGE 64300ACD_T_F adskflex 1.000 COMPONENTS="87084ACD_2019_0F \ 
      86830ACD_2018_0F 86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F \ 
      86295ACD_2015_0F 86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE \ 
      SUPERSEDE=64300ACD_T_F ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="0C88 7FB2 8EFF \ 
      B69F CA47 9DCA 7257 B3B1 FB5E A7DD AE99 3484 FC99 BB50 4095 \ 
      0B0D 360F 45ED 0339 CAC9 1676 0835 B058 B477 2730 140C 1474 \ 
      5438 72B9 A08F" SIGN2="1B3F 3D96 EA74 9A35 EF52 5473 9835 AAF5 \ 
      E51F 94F1 24A8 8DAB 543C 4AF6 13CC 14DD F4F7 D0B5 1E67 DFCF \ 
      784B 1E5C 8070 7243 BAB8 1FFD C4A8 351F 38B3 74B9" 
INCREMENT 64300ACD_T_F adskflex 1.000 05-dec-2019 5 \ 
      VENDOR_STRING=commercial:extendable SUPERSEDE=64300ACD_T_F \ 
      DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
      BORROW=4320 SN=XXX-XXXXXXXX SIGN="1252 747C E19B 4747 20C4 \ 
      0AC6 F0EF F080 0638 C4AC 2957 0B76 3F38 5A6F 450B 0B33 8D07 \ 
      668A 253A C36D B1C4 0AEB 6F30 2D4A B212 C7AE 6E30 1367 4625 \ 
      8794" SIGN2="0676 9206 A072 071E C234 61A7 D2B1 73CA 205D 7EC2 \ 
      4C4E 9418 F3B3 EA84 9D88 0B2C B3CC 387F 402E 440D F1F8 B718 \ 
      B9A4 4F70 06D3 09DF B000 DEDC D868 D08B" 
PACKAGE 64300ACD_F adskflex 1.000 COMPONENTS="86830ACD_2018_0F \ 
      86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F 86295ACD_2015_0F \ 
      86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
      ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="095F F56E A04F F51A 678E 7238 31C3 \ 
      3354 15DE 9EC4 CD84 EBE4 2B42 A76B 6581 1A32 216B 5779 E054 \ 
      6CE8 5C0A 5F9B C10E 688A 6DFE 17E8 0C99 199B 09CB 10FE" \ 
      SIGN2="1890 92E2 C99D 07CB B2C6 4E5A D431 A18F 4C75 D528 B24D \ 
      9C29 C7AA EF9B 7FCC 0E08 B90D D837 19B3 705A 999E FF64 2DE4 \ 
      DA3C 31DF 1C3C 2DC5 BD6A 2FD0 B4E8" 
INCREMENT 64300ACD_F adskflex 1.000 permanent 5 \ 
      VENDOR_STRING=commercial:permanent SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
      DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
      BORROW=4320 SN=xxx-xxxxxxxx SIGN="0BFB 92A1 27C4 F495 8175 \ 
      5201 CA14 F315 78B9 D48F 77E4 C840 EA1B 6417 79E0 0015 5D57 \ 
      C2C9 0149 35C2 C232 9109 5ECF D399 C7CE 038D D4D6 0A8F 1275 \ 
      5629" SIGN2="0AE6 68F7 4A27 9657 51EC B41C B3D3 225D 655C 1420 \ 
      CCCA CB1B C7BA 8D4E D6A9 1B22 1DE1 DF21 E7D5 4F8B AC1B 3B90 \ 
      683F E90F D364 B903 FA0D DC6F 6271 F491"

Hulp nodig? Vraag het aan de Autodesk-assistent!

De assistent kan je helpen om antwoorden te krijgen of contact op te nemen met een medewerker.


Welk ondersteuningsniveau hebt u?

De verschillende abonnementen bieden verschillende categorieën ondersteuning. Kom erachter wat het ondersteuningsniveau voor uw abonnement is.

Ondersteuningsniveaus bekijken