Installatie voor beheerders

Een optiebestand configurerenv


De toegang tot licenties kan worden beheerd met een optiebestand dat is geconfigureerd met de instellingen die u wilt gebruiken. Het gebruik van het optiebestand is optioneel en niet vereist voor normaal gebruik van de licentie. Voor volledige informatie over optiebestanden raadpleegt u Het optiebestand beheren in het PDF-bestand FLEXnet Publisher-licentiebeheerhandleiding dat samen met NLM is geïnstalleerd. Om die PDF-handleiding te bekijken, raadpleegt u de map Network License Manager op uw licentieserver.

 

In de volgende secties wordt beschreven hoe u een optiebestand kunt maken en er verschillende functies mee kunt uitvoeren. In het laatste gedeelte wordt een voorbeeldbestand met opties weergegeven.


Een optiebestand maken

U kunt optiebestanden voor een of meer servers maken en via deze bestanden netwerklicenties beheren. Als u de mogelijkheden van het optiebestand niet nodig heeft, hoeft u niet voor alle servers optiebestanden te maken.

 

Als uw optiebestand controles definieert op basis van productkenmerken, zijn de controles van toepassing op producten, ongeacht of u een onderhoudsplan of een abonnement voor meerdere gebruikers hebt. Als u echter controles op productpakketniveau definieert, kunt u onderhoudsplanseats scheiden van abonnementen voor meerdere gebruikers.

 

Om een optiebestand te activeren, slaat u het op en leest u het licentiebestand opnieuw.

 1. Open een teksteditor, zoals Kladblok (Windows) of Teksteditor (macOS). Voer de opdrachten en parameters in zoals gespecificeerd voor het rapportlogboek of andere bewerkingen.
 2. Noem het bestand adskflex.opt en sla het op waar u het netwerklicentiebestand hebt opgeslagen.
  Opmerking: zorg ervoor dat u het bestand opslaat met de extensie .opt. NLM herkent de extensie .txt niet.
 3. Lees het licentiebestand op de server opnieuw.
  • Voor een Windows-server gebruikt u het LMTOOLS-hulpprogramma dat samen met NLM is geïnstalleerd en selecteert u Licentiebestand opnieuw lezen.
  • Voor een macOS- of Linux-server opent u een Terminal-venster, navigeert u naar de map Autodesk Network License Manager (flexnetserver) en voert u de volgende tekenreeks in:
   ./lmutil lmreread -c @hostname-all
   
 4. Controleer het logbestand om er zeker van te zijn dat het optiebestand is gelezen. Als dit niet het geval is, stopt u de licentieserver en start u deze opnieuw op.

Een licentietime-out instellen

Stel een limiet in voor hoe lang een licentie wordt toegewezen aan een inactieve computer voordat de server deze terugclaimt. Als de computer weer actief wordt, geeft de server een nieuwe licentie af. Als er geen licentie beschikbaar is, krijgt de gebruiker een waarschuwing.

 

Open het optiebestand in een teksteditor en voer een van de volgende opdrachten in op een aparte regel.

TIMEOUT feature_code n

Hier is feature_code de naam van het product en is n het aantal seconden inactiviteit voordat de server een licentie terugkrijgt. 

TIMEOUT 66800REVIT_F 7200

Dit voorbeeld geeft aan dat de licentietime-out voor Revit 7200 seconden of twee uur bedraagt.

TIMEOUTALL n

Hier geldt de time-out voor alle producten, waarbij n het aantal seconden is voordat de server een inactief Autodesk-product terugclaimt.

Het lenen van licenties configureren

Er zijn verschillende opties om het lenen van licenties te beheren:

 • Een pool met beschikbare licenties onderhouden
 • De leenperiode instellen
 • Het lenen van licenties uitsluiten
 • Het lenen van licenties opnemen

Een pool met beschikbare licenties onderhouden

BORROW_LOWWATER geeft aan hoeveel licenties niet mogen worden geleend. Deze optie zorgt ervoor dat het opgegeven aantal licenties altijd in de licentiepool blijft. Op deze manier raakt de pool niet volledig leeg door te lenen.

BORROW_LOWWATER [productfunctie] [aantal]

Het volgende voorbeeld blokkeert het lenen van licenties voor vijf AutoCAD-abonnementslicenties met toegang voor meerdere gebruikers:

BORROW_LOWWATER 64300ACD_T_F 5

De leenperiode instellen

U kunt het maximale tijdsinterval, in uren, opgeven dat een specifieke licentie kan worden geleend. Deze waarde mag de maximale leenperiode die door Autodesk in het productlicentiebestand is opgegeven, niet overschrijden.

MAX_BORROW_HOURS [productfunctie] [uren]

In het volgende voorbeeld wordt het lenen van een AutoCAD-abonnementslicentie met toegang voor meerdere gebruikers beperkt tot 3 dagen:

MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 72

Opmerking: zonder deze instelling in een optiebestand is de maximale leenperiode voor licenties 6 maanden of bij het verstrijken van het abonnement met toegang voor meerdere gebruikers, afhankelijk van wat zich eerder voordoet. We raden ten zeerste aan een kortere leentermijn in te stellen.

Het lenen van licenties uitsluiten

Blokkeer de mogelijkheid om specifieke licenties te lenen. Alle gebruikers, hosts of IP-adressen die niet expliciet zijn uitgesloten, kunnen licenties blijven lenen.

EXCLUDE_BORROW [productfunctie] [type] [naam]

De volgende voorbeelden blokkeren het lenen van een AutoCAD-abonnementslicentie met toegang voor meerdere gebruikers voor een gebruiker, computer, groep, enzovoort:

EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER smithj 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Opmerking: net als bij EXCLUDE en INCLUDE heeft EXCLUDE_BORROW voorrang op conflicterende INCLUDE_BORROW-instructies.

Het lenen van licenties opnemen

Het lenen van specifieke licenties toestaan Alle gebruikers, hosts of IP-adressen die niet expliciet zijn opgenomen, kunnen de opgegeven licenties niet lenen. Als u het lenen van licenties voor slechts een paar gebruikers wilt blokkeren, kunt u overwegen in plaats daarvan EXCLUDE_BORROW te gebruiken.

INCLUDE_BORROW [productfunctie] [type] [naam]

In de volgende voorbeelden kunt u een AutoCAD-abonnementslicentie lenen met toegang voor meerdere gebruikers voor een gebruiker, computer, groep, enzovoort:

INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER smithj 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Opmerking: omdat een EXCLUDE_BORROW-instructie altijd voorrang heeft op een conflicterende INCLUDE_BORROW-instructie, kunt u het beste slechts één van deze instructies in één optiebestand gebruiken.

Pakket- en functiecodes gebruiken

De volgende voorbeelden tonen instellingen voor optiebestandsparameters voor een specifiek product met behulp van de pakketcode van dat product. De volgende instructie gebruikt bijvoorbeeld de pakketcode van een abonnement met toegangslicentie voor meerdere gebruikers voor AutoCAD 2016 (64300ACD_T_F) om één licentie van AutoCAD 2016-2013 te reserveren voor een specifieke gebruiker:

RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj

Door de pakketcode te gebruiken, past u die optiebestandsparameter toe op alle in aanmerking komende versies van het product volgens de rechten voor eerdere versies van de abonnee.

 

Soms kunt u pakketcodes gebruiken in uw optiebestand en kan uw licentiebestand zowel permanente abonnements- als onderhoudsplan- en abonnementslicenties bevatten met toegang voor meerdere gebruikers voor hetzelfde product. In dit geval moet u andere parameters opnemen om de abonnementslicenties met toegang voor meerdere gebruikers mogelijk te maken. De volgende verklaringen reserveren één licentie van AutoCAD 2016-2013 voor een specifieke gebruiker, of het nu gaat om een permanente licentie op basis van een onderhoudsplan of een abonnementslicentie met toegang voor meerdere gebruikers:

RESERVE 1 64300ACD_F USER smithj 
RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj

Nadat u parameters hebt toegevoegd voor abonnementslicenties met toegang voor meerdere gebruikers, hoeft u het optiebestand niet te wijzigen wanneer het abonnement wordt verlengd of er een versie wordt uitgebracht.

 

Gebruik een productfunctiecode (bijvoorbeeld 86445ACD_2016_0F) alleen als u een optiebestandsparameter instelt voor een permanente licentie die geen onderhoudsplan is. Voor permanente licenties met een onderhoudsplan en abonnementslicenties met toegang voor meerdere gebruikers gebruikt u altijd de pakketcode. De volgende verklaring gebruikt een functiecode om vijf seats van een permanente licentie van AutoCAD 2016 (niet op basis van een onderhoudsplan) te reserveren voor een specifieke groep:

RESERVE 5 86445ACD_2016_0F GROUP EngineeringGroup 

Opmerkingen invoeren in het optiebestand

De licentiebeheerder negeert alle syntaxis na een hekje (#).

#Dit is een reactie

Groepen definiëren

Terwijl u opgeeft wie wel en niet toegang heeft tot licenties, is het handig om groepen gebruikers of computers te definiëren. Groepen zijn handig wanneer u het licentiegebruik reserveert of beperkt.

 

U kunt groepen definiëren met behulp van de Windows-aanmeldingsnaam of de computernaam. Computernamen en gebruikersnamen zijn standaard hoofdlettergevoelig, tenzij u de instructie GROUPCASEINSENSITIVE ON aan het optiebestand hebt toegevoegd.

GROUP [groupname] [user1] [user2] [user3]
HOST_GROUP [groupname] [computername1] [computername2] [computername3]

In het volgende voorbeeld wordt een groep met de naam EngineeringGroup gedefinieerd voor drie gebruikers:

GROUP EngineeringGroup smithj jonesb whitef

In het volgende voorbeeld wordt een groep met de naam DraftingDept gedefinieerd met drie computers:

HOST_GROUP DraftingDept computer1 computer2 computer3

Als u een groep met veel gebruikers wilt maken, definieert u meerdere GROUP-regels met dezelfde groepsnaam, die elk maximaal 4000 tekens bevatten. Als u meerdere GROUP-lijnen met dezelfde groepsnaam definieert, kunt u alle opgegeven gebruikers aan één groep toevoegen.

Schakel hoofdlettergevoeligheid uit voor gebruikers- en computernamen

U kunt de hoofdlettergevoeligheid voor gebruikersnamen en computernamen in-/uitschakelen wanneer u de opdrachten GROUP of HOST_GROUP gebruikt. Standaard zijn gebruikers- en computernamen hoofdlettergevoelig.

 

Met de instructie GROUPCASEINSENSITIVE wordt de hoofdlettergevoeligheid voor gebruikers- en computernamen uitgeschakeld (ON) en ingeschakeld (OFF):

GROUPCASEINSENSITIVE ON
GROUPCASEINSENSITIVE OFF

Licenties reserveren

Reserveer een specifiek aantal licenties om ervoor te zorgen dat productlicenties beschikbaar zijn wanneer dat nodig is. (Gereserveerde licenties zijn niet beschikbaar voor andere gebruikers.) U kunt bijvoorbeeld licenties reserveren voor mensen die aan een tijdgevoelig project werken.

RESERVE [aantal] [productfunctie] [type] [naam]

In de volgende voorbeelden worden één of vijf seats gereserveerd voor een AutoCAD-abonnementslicentie met toegang voor meerdere gebruikers voor een gebruiker, een computer, een groep, enzovoort:

RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj 
RESERVE 1 64300ACD_T_F HOST computer1 
RESERVE 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
RESERVE 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
RESERVE 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
RESERVE 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
RESERVE 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject 

Het maximale licentiegebruik beperken

Beperk het gebruik van licenties om de beschikbaarheid van licenties te maximaliseren door de toegang tot een vast aantal licenties voor specifieke producten te beperken.

MAX [aantal] [productfunctie] [type] [naam]

In de volgende voorbeelden wordt een limiet ingesteld van één of vijf licenties voor een AutoCAD-abonnementslicentie met toegang voor meerdere gebruikers voor een gebruiker, computer, groep, enzovoort.

MAX 1 64300ACD_T_F USER smithj 
MAX 1 64300ACD_T_F HOST computer1 
MAX 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
MAX 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
MAX 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
MAX 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject 

Licentiegebruik uitsluiten

Blokkeer de toegang tot specifieke licenties. Alle gebruikers, hosts of IP-adressen die niet expliciet zijn uitgesloten, hebben toegang tot deze licenties.

EXCLUDE [productfunctie] [type] [naam]

De volgende voorbeelden blokkeren de toegang tot een AutoCAD-abonnementslicentie met toegang voor meerdere gebruikers voor een gebruiker, computer, groep, enzovoort:

EXCLUDE 64300ACD_T_F USER smithj 
EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 
EXCLUDE 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Opmerking: EXCLUDE-instructies vervangen altijd conflicterende INCLUDE-instructies. Als er een conflict is, heeft de EXCLUDE-instructie voorrang.

Licentiegebruik opnemen

Geef toegang tot specifieke licenties. Deze instelling blokkeert alle gebruikers, hosts of IP-adressen die niet expliciet zijn opgenomen. Als u slechts een paar gebruikers wilt blokkeren, kunt u overwegen om in plaats daarvan EXCLUDE te gebruiken.

INCLUDE [productfunctie] [type] [naam]

De volgende voorbeelden geven toegang tot een AutoCAD-abonnementslicentie met toegang voor meerdere gebruikers voor de opgegeven gebruiker, computer, groep, enzovoort:

INCLUDE 64300ACD_T_F USER smithj 
INCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 
INCLUDE 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
INCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
INCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT Civil Project

Opmerking: omdat een EXCLUDE-instructie altijd voorrang heeft op een conflicterende INCLUDE-instructie, kunt u het beste slechts één van deze instructies in één optiebestand gebruiken.

Een rapportlogboek maken

Het rapportlogbestand is een gecomprimeerd, gecodeerd bestand dat gebruiksrapporten over licentieactiviteit genereert.

REPORTLOG [+]report_log_path

Windows-voorbeeld: een rapportlogboek met de naam report.rl staat in de map C:\Mijn documenten.

REPORTLOG +"C:\My Documents\report.rl"

Voorbeeld voor macOS of Linux: een rapportlogboek met de naam report.rl staat in de map /Gebruikers//NLM.

REPORTLOG +"/Users//NLM/report.rl"

Opmerking: paden die spaties bevatten, moeten tussen aanhalingstekens staan. Het pad moet al bestaan. De licentiebeheerder kan deze locatie niet voor u aanmaken.

 

In de REPORTLOG-syntaxis betekent [+] dat nieuwe vermeldingen in het logbestand worden toegevoegd aan eerdere vermeldingen in plaats van deze telkens te overschrijven wanneer de Network License Manager opnieuw opstart. Een beproefde methode is om de optie [+] te gebruiken om een geschiedenis van logboekvermeldingen bij te houden.

Productassociatie definiëren

U kunt specifieke computers definiëren als onderdeel van een project door een omgevingsvariabele op die clientmachines te configureren. Gebruik vervolgens deze projectaanduiding om de licentietoegang te controleren via het optiebestand. De projectomgevingsvariabele is optioneel. U hoeft dit niet op te geven als u groepen rechtstreeks in het optiebestand definieert.

 

U kunt als volgt een computer aanwijzen als lid van een project:

 1. Klik in het menu Start (Windows) op Instellingen > Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Systeem.
 3. Klik in het dialoogvenster Systeemeigenschappen op het tabblad Geavanceerd.
 4. Klik op het tabblad Geavanceerd op Omgevingsvariabelen.
 5. Klik onder Systeemvariabelen op Nieuw.
 6. Voer in het dialoogvenster Nieuwe systeemvariabele LM_PROJECT in voor de variabelenaam en de projectnaam voor de variabelewaarde.
 7. Klik op OK om elk dialoogvenster te sluiten.

Uw project is nu gedefinieerd. U hoeft de computer niet opnieuw op te starten om deze instellingen van kracht te laten worden.

Voorbeeld van een optiebestand

# Bedrijf A - Optiebestand 
# 
# Laatst bijgewerkt: 5 januari 2021 door John Smith 

# Stelt de inactiviteitstime-out voor alle producten in op 90 minuten: 
TIMEOUTALL 5400 

# Stelt de maximale leentijd van 10 dagen in voor een abonnement met toegang voor meerdere gebruikers van AutoCAD: 
MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 240 

# Definieert een rapportlogboek: 
REPORTLOG +”C:\adsk_flexnet\logs\adskflex_report.log”` 

# Schakelt hoofdlettergevoeligheid uit bij het definiëren van groepen/hostgroepen: 
GROUPCASEINSENSITIVE ON 

# Definieert een Civil Eng-groep en beheert het licentiegebruik: 
GROUP CivilTeam smithj jonesb whitef 
MAX 3 64300ACD_T_F GROUP CivilTeam 
RESERVE 3 64900CIV3D_T_F GROUP CivilTeam 
INCLUDE_BORROW 64900CIV3D_T_F HOST_GROUP CivilTeam 

# Definieert een Mech Eng-groep op computernaam en beheert het licentiegebruik: 
HOST_GROUP MechTeam JoesPC FredsPC WillsPC JohnsPC BobsPC 
MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP MechTeam 
RESERVE 5 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam 
RESERVE 2 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam 
INCLUDE_BORROW 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam 
INCLUDE_BORROW 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam

# Beheert licentiegebruik voor algemene tekenaars in subnet 192.168.0.* 
RESERVE 30 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE 64900CIV3D_T_F INTERNET 192.168.0.*
EXCLUDE 85578INVNTOR_T_F INTERNET 192.168.0.*
EXCLUDE 65500ACAD_E_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.*

Hulp nodig? Vraag het aan de Autodesk-assistent!

De assistent kan je helpen om antwoorden te krijgen of contact op te nemen met een medewerker.


Welk ondersteuningsniveau hebt u?

De verschillende abonnementen bieden verschillende categorieën ondersteuning. Kom erachter wat het ondersteuningsniveau voor uw abonnement is.

Ondersteuningsniveaus bekijken