Installatie voor individuen

Uw product installeren


De installatie van het product varieert afhankelijk van de methode die u gebruikt:

 • Eenvoudig downloaden via uw Autodesk-account op manage.autodesk.com.
 • Aangepaste installatie via uw Autodesk-account om het installatieprogramma te configureren voordat u het product downloadt en installeert.

Opmerking: voor de meeste producten uit 2022 en latere producten voor Windows geldt dat u uw product kunt configureren in uw Autodesk-account voordat u de installatie uitvoert. Voor de meeste productversies die ouder zijn dan 2022 downloadt u het installatieprogramma en maakt u aanpassingen tijdens de installatie.

Eenvoudig downloaden via Autodesk-account

Producten worden bij een eenvoudige download geïnstalleerd met de basisconfiguratie.

 1. Meld u aan bij uw account op manage.autodesk.com.
 2. Selecteer op het tabblad "Alle producten en services" in uw account een product en een van de download-/installatiemethoden (zie Downloadmethoden).
  • Als u voor de methode Installatie kiest, wordt uw product in één keer gedownload en geïnstalleerd. In deze methode zijn productupdates inbegrepen.
  • Als u de methode Downloaden hebt gekozen, voert u het exe-bestand uit (Windows), koppelt u het dmg-bestand (macOS) of pakt u het tar-bestand uit (Linux) dat aan uw product en versie is gekoppeld. In deze methode zijn productupdates inbegrepen.

  Opmerking: in Windows wordt voor de meeste producten uit 2022 en latere producten de Autodesk Create Installer gebruikt.


  Voortgangsbalk voor installatieprogramma maken

  Voer het kleine exe-bestand uit om het installatieprogramma in uw map voor downloads te maken.

  • Als u voor de methode Direct downloaden kiest:
   • Voer voor een Windows-product het zelfuitpakkende installatiebestand uit dat offline kan worden uitgepakt en geïnstalleerd.
   • Maak voor macOS of Lunix gebruik van de downloadfuncties in uw browser.
  • Opmerking: voor de meeste producten zijn er geen updates inbegrepen in deze methode.

 3. Lees de licentieovereenkomst en accepteer deze.
 4. Klik op Installeren.
 5. Als u een vervolgkeuzemenu Producttaal ziet, kiest u de taal die de klant spreekt. (Als u geen menu Producttaal ziet, kunt u een taalpakket downloaden en installeren nadat het product is geïnstalleerd.)
 6. Vervang eventueel het standaardinstallatiepad door een nieuw pad als de optie beschikbaar is.
 7. Sluit het installatieprogramma of start het product wanneer de installatie is voltooid.

Opmerking: als u de methode "Installeren" of "Downloaden" gebruikt, moet de installatie van updates worden voltooid voordat u het product kunt starten.

Aangepaste, standalone-installatie via Autodesk Account

 1. Meld u aan bij uw account op manage.autodesk.com.
 2. Selecteer Aangepaste installatie in het navigatievenster.
 3. Selecteer het licentietype.
 4. Selecteer in het gedeelte Een product toevoegen een of meer producten die u aan het aangepaste pakket wilt toevoegen.
 5. Wanneer u producten selecteert, kunt u ze aanpassen in het rechterdeelvenster. U kunt de versie selecteren die u in het pakket wilt opnemen. Als u een versie selecteert, worden de installatieprogramma's voor die versie automatisch opgenomen in het pakket. U kunt ook optionele toepassingen toevoegen of een opslaglocatie opgeven voor inhoud, waaronder sjablonen, materialen en tekeningen.
 6. Nadat u de gewenste producten in het aangepaste pakket hebt geselecteerd, klikt u op Volgende om naar het gedeelte Pakketdetails invoeren te gaan. (U kunt terugkeren naar de vorige stap door op de sectiekop te klikken.)
 7. Voer in het gedeelte Pakketdetails invoeren een pakketnaam in of gebruik de standaardnaam. We raden aan een naam te gebruiken die u helpt dit pakket te identificeren wanneer u de lijst bekijkt, bijvoorbeeld voor wie het bedoeld is of welke producten erin zijn opgenomen. Gebruik een geldige Windows-bestandsnaam.

 8. Pakketinstellingen invoeren

 9. (Optioneel) Voer een pakketbeschrijving in.
 10. Selecteer Installeren, waarmee een pakket producten wordt gemaakt dat op uw eigen apparaat moet worden geïnstalleerd. (Met de optie Implementeren maakt u een pakket met producten die op meerdere apparaten moeten worden geïnstalleerd. Zie Implementaties maken via uw Autodesk-account voor meer informatie over implementaties.
 11. Breid Geavanceerde opties uit om andere pakketwijzigingen aan te brengen, zoals het veranderen van het standaardinstallatiepad.
 12. Ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden (Engels).
 13. Klik op Downloaden om het aangepaste pakket te downloaden dat kan worden uitgevoerd in uw map Downloads of een andere map die is gebaseerd op uw browserinstellingen. Het pakket wordt automatisch opgeslagen in uw bibliotheek en de pagina wordt teruggezet op de lijst met pakketten. Klik op Opslaan om het pakket op te slaan zonder het te downloaden.
 14. Voer het gedownloade installatiepakket uit.

Hulp nodig? Vraag het aan de Autodesk-assistent!

De assistent kan je helpen om antwoorden te krijgen of contact op te nemen met een medewerker.


Welk ondersteuningsniveau hebt u?

De verschillende abonnementen bieden verschillende categorieën ondersteuning. Kom erachter wat het ondersteuningsniveau voor uw abonnement is.

Ondersteuningsniveaus bekijken